Skickad faktura kan riskera en kvinnas säkerhet

Informationsutbyte mellan vården och en patient kan vara en känslig fråga.

Vi har ett ansvar att göra vad vi kan för att skydda kvinnor mot våld i nära relationer och hedersförtryck. En oacceptabel verklighet är att kvinnor befinner sig i farliga situationer där deras partners kan utöva kontroll genom att övervaka deras aktiviteter, inklusive vårdbesök. 

 Informationsutbyte mellan vården och en patient kan vara en känslig fråga. Medan det är viktigt att upprätthålla en öppen kommunikation och stödja patientens behov av information, måste vården också vara medveten om de potentiella risker som kan uppstå om information om en patients vårdbesök kommer en partner eller närstående till känna då kan det utgöra en risk för kvinnans säkerhet. 

 För att säkerställa att kvinnor inte utsätts för risk när de uteblir från ett vårdbesök gällande preventivmedel, abort eller sterilisering så anser vi att vården inte ska skicka ut en räkning för uteblivet besök i dessa fall. 

 Vården har inte kunskap om vilken situation en kvinna lever i och kan därför inte bedöma från fall till fall när en räkning ska skickas ut eller inte för denna typ av vårdbesök. Om en sådan räkning skickas ut till en kvinna som utsätts för våld i nära relation eller lever under hedersförtryck så utsätter vården en sådan kvinna för oerhörda risker. 

 Vi anser att politiken ska ta ansvar och bestämma att en räkning aldrig ska skickas ut när en kvinna uteblir från ett vårdbesök gällande preventivmedel, abort eller sterilisering för att säkerställa att vi inte äventyrar kvinnornas säkerhet. 

 Tyvärr tycker Socialdemokraterna, Kristdemokraterna och Vänsterpartiet att denna risk är värd att ta. Det är oansvarigt mot de kvinnor som lever i dessa situationer och det är fel mot personalen som inte kan känna sig trygga i att det alltid är rätt att inte skicka ut en räkning för dessa typer av vårdbesök. 

Sammanfattningsvis är det av yttersta vikt att vården inte utsätter kvinnor för risk gällande våld i nära relationer eller hedersförtryck genom att riskera att informera deras partner eller anhöriga om uteblivna besök i vården. Genom att prioritera kvinnors säkerhet och integritet kan vården spela en avgörande roll i att stödja och skydda dem som befinner sig i dessa hemska situationer. 

Moderaterna och Centerpartiet i Region Jämtland Härjedalen 

 

Powered by Labrador CMS