LEDARE

Skatt på övernattning och var är den andra väskan?

Har just återkommit från årets semester som blev en vecka i medelhavslandet Montenegro. Här fick jag betala 1,5 Euro varje dag i turistavgift på hotellet.

Redan för flera år sedan lyfte jag i en ledare tanken att ta ut en turistavgift i Åre. 

Det kan rimligen inte vara speciellt komplicerat. 

Kommunerna har ju rätt att ta ut olika avgifter. 

Om kommunen tog ut 20 kr per övernattning i avgift som går till vägar och VA och sophämtning kan det knappast vara hela världen. 

För jag som permanentboende i Åre kommun är väldigt medveten om att jag betalar extra mycket både för sophämtning och VA för att jag bor i en turistkommun. 

Kommunen har en hel del extra kostnader för turismen som en ¨normal¨ kommun inte belastas av. 

Tror inte att gästerna kommer att svika pg av att de måste betala en avgift för att säkerställa viktig service. 

I veckan kom beskedet från finansminister Elisabeth Svantesson om att de generella statsbidragen till regioner och kommuner förstärks med 10 miljarder för 2024. Dessutom tillkommer 6 miljarder specifikt till kommunerna. 

Sa någon försent och för lite? 

Själv kände jag det mest som när jag stod vid bagagebandet och väntade på mina två incheckade väskor men bara en kom! 

Kostnaderna för kommuner och regioner har ökat betydligt mer än det som nu utlovas i stöd. 

Detta täcker inte ens inflationen! 

Med andra ord så får inte minst länets kommuner fortsätta sin Golgatavandring. 

Vi kommer att fortsätta se en offentlig sektor som går på kryckor. 

Sverige har sunda statsfinanser och en låg statsskuld. 

Det är nu man ska ta det som sparats i ladorna och stimulera ekonomin. 

Bygg vägar, skolor, rusta upp järnvägen och annan infrastruktur 

Vi måsta satsa oss ur krisen! 

Och visst, väskan dök upp efter några dagar! 

 

 

 

Powered by Labrador CMS