SD: Regionen prioterar fel

Du som sjuk bidrar till billiga bussbiljetter åt friska arbetspendlare.

Under Regionfullmäktige 28 november så debatterades ett antal ärenden som rörde regionens avgifter och många var under kraftig höjning men även några nya skulle införas. 

När många av oss som kommit en bit upp i ålder växte upp så fick vi alltid höra att svensk sjukvård är gratis. Så kanske det var på den tiden men det är inget som gäller längre då skatteintäkterna inte går hand i hand med de utgifter som politikerna i styret driver igenom. 

Vi Sverigedemokrater i region Jämtland Härjedalen har alltid sagt att det finns gott om pengar i regionen att fördela om man vågar prioritera det som landstingsskatten ska användas till enligt oss, vård och personal. 

De avgifter som debatterades under tisdagens möten var framför allt att avgiften till öppenvården skulle höjas. Ambulanstransportavgiften, vårdbesök på jourtid, akutmottagning, avgiften för telefonrecept och screening/hälsokontroller. Höjningen blev 33% förutom för jourtid och akuten som höjdes med 25%.

Till detta så inför man ett antal nya avgifter för provtagning, röntgen, fysiologi och nuklearmedicin där besöksavgiften sattes till 200 kr per gång. Det vi Sverigedemokrater står bakom av de nya egenavgifterna är de för kontaktlinser vid syncentralen och en utprovningsavgift för hörapparater. 

Vi Sverigedemokrater hade naturligtvis en annan uppfattning än alla andra partier om avgifterna till öppenvården där vi nu hamnar bland de högsta i landet. Bara någon punkt innan avgifterna skulle beslutas så fattade alla övriga partier, S, KD, V, M, C och MP beslut om att höja skattefinansieringen av kollektivtrafiken med ytterligare 12 miljoner, detta enbart genom att man gör om kollektivtrafikens system från kilometerberäkning till zonindelning vilket gör att man tappar 4% av intäkterna. 

Dessutom sänker man biljettpriset på en del biljetter. 2024 har styret med S, KD och V avsatt 302 miljoner till kollektivtrafiken, en höjning med 27 miljoner från 2023, allt för att hålla biljettpriserna på en orimligt låg nivå vilket vi Sverigedemokrater inte står bakom.

Besparingarna som styret med stöd av M, C och MP gör genom avgiftshöjningarna ger totalt 17 miljoner 2024, pengar som man precis innan beslutet skickade till fullt friska arbetande bussresenärer, för oss Sverigedemokrater en totalt felaktig prioritering. Det kan inte vara du som är sjuk som ska finansiera billiga bussbiljetter till fullt friska arbetspendlare. Kollektivtrafiken och även kulturen måste bära sina kostnader betydligt mer än vad som görs idag, allt går bara man vågar prioritera om. 

Då skulle vi åter kunna säga att sjukvården i Sverige är gratis. 

 Ronny Karlsson, Gruppledare Sverigedemokraterna Region JH 

 

Powered by Labrador CMS