Satsa på personalen i Bräcke!

I Bräcke kommun har anställda inom vård och omsorg haft rätt till heltid sedan 2014. Ändå väljer en majoritet av olika orsaker att arbeta deltid.

Vi står inför stora utmaningar vad gäller kompetensförsörjning. År 2016 startade SKR och fackförbundet Kommunal projektet Heltidsresan, där målet är att heltid ska bli norm. I Bräcke kommun har anställda inom vård och omsorg haft rätt till heltid sedan 2014. Ändå väljer en majoritet av olika orsaker att arbeta deltid.

År 2021 startade kommunen ett eget projekt Heltidsresan för att se vad vi behöver göra för att man ska kunna, orka och vilja arbeta fler timmar i vården än idag. Projektet har handlat mycket om arbetsmiljö, arbetssätt och schemaläggning. Det har varit viktigt att göra medarbetarnas röster hörda genom att samla in tankar och idéer. Projektägare har varit vård- och omsorgsutskottet.

Pandemin har starkt påverkat projektet, men vi har nu ett gediget analysmaterial med slutsatser, som vi behöver göra verkstad av. Projektfasen avslutas nu och en tjänst som verksamhetsutvecklare inom arbetsmiljö och bemanning tillsätts. Heltidsresan heter nu SAMarbetet och ingår i ordinarie verksamhet och är inte tidsbegränsat.

Jag är stolt över att vi under mandatperioden, trots pandemi, mäktat med att förutom Heltidsresan, bland annat ta fram en äldrestrategi för kommunen, öka grundbemanningen på särskilda boenden, satsa på förebyggande insatser och utveckla samarbetet med hälsocentralen. Vi har också tagit stora steg för att få ned kostnader och utnyttja våra gemensamma resurser på ett bättre sätt.

Vår personal gör ett otroligt bra arbete idag! Vi Moderater lovar att fortsätta arbetet med kompetensförsörjning och satsa på personalen. I det arbetet är arbetsmiljöfrågor en central del.

Johan Loock (M), ordf. vård- och omsorgsutskottet Bräcke kommun

Powered by Labrador CMS