Riv inte Hantverksgatan 21!

Med rätt ägarfokus går det att göra något riktigt bra av fastigheten.

Den politiska majoriteten (S) + (C) i Bräcke kommun har, efter framtagna underlag från kommunens tjänstemän, beslutat att fastigheten på Hantverksgatan 21 i Bräcke (”Haren 3”) ska rivas. Bidrag till rivningen är beviljat av den s.k. ”Kommunakuten”. 

Huset, ett klassiskt, rejält och vackert hyreshus byggt i mitten av 1950-talet, passar inte längre in eftersom antalet tomma kommunägda lägenheter i kommunen anses vara för många. Fastigheten har en suverän placering mitt i samhället varifrån hyresgästerna har nära till det mesta. Fastighetens bokförda värde är lågt, c:a 2,6 miljoner SEK. Med en fasad byggd i gult tegel, som i princip är underhållsfritt, ser fastigheten ut så här

 Mantrat från ett antal politiker i majoritetsstyret (S) och (C) är att kommunen årligen går 6-7 miljoner back på bostadsverksamheten och att en rivning därför är den rätta medicinen. Som ”bevis” för detta har kommunen därför nyligen gjort följande sammanställning över resultatutvecklingen för kommunens bostäder: 

Kommunens kommunalråd Richard Nilsson (S) har nyligen sagt att c:a 60 st. lägenheter i Bräcke samhälle (av totalt c:a 300 st.) står tomma och att en rivning av ”Haren 3” därför måste genomföras.

Men, ….låt oss istället göra ett tankeexperiment och fylla upp 50 av de 60 tomma lägenheterna i Bräcke med hyresgäster. Vad händer då?

Antag att en genomsnittshyra för kommunens fastigheter, bestående av 1:or, 2:or och 3:or, är c:a 5 000 SEK per månad = 60 000 SEK per år. Ett ganska lågt pris kan tyckas, men en rimlig skattning om man tittar på hyrespriserna för de lägenheter som finns på kommunens hemsida, www.bracke.se 

 50 lägenheter x 60 000 SEK = 3,0 miljoner SEK. Lägg sedan in dessa extra tillskott på resultatet för år 2022 och prognosen för år 2023. Det innebär naturligtvis förbättringar men resulterar ändå i att kommunens hela bostadsverksamhet genererar ett minusresultat om c:a 3-4 miljoner SEK per år!!!! En vakansgrad med c:a 10 tomma lägenheter känns ju ändå fullt rimlig.

 Hur kan Bräcke kommuns hyresbostäder, trots att det då i princip skulle vara fullt uthyrt, ändå generera miljonförluster?? 

För låga hyrespriser? För höga kostnader för drift och personal? För stora avskrivningar? Det är frågor som i vårt, och många andras tycke, kommunens politiker och tjänstemän måsta kolla upp och ge ett trovärdigt svar på.

Är sammanställningen felräknad? Baserar man dramatiska och långtgående rivningsbeslut på felaktiga kalkyler?

Om prissättningen på lägenheterna är för låg innebär det ju att hela skattekollektivet i Bräcke kommun till viss del subventionerar de som bor i kommunens hyresbostäder. 

Ett råd i all välmening. Stressas inte upp av Kommunakutens rivningsbidrag. Med rätt ägarfokus går det att göra något riktigt bra av fastigheten. Mottot bör vara UTVECKLING av Bräcke samhälle och Bräcke kommun i stället för AVVECKLING. Den linje som den nuvarande politiska majoriteten nu är inne på leder alldeles fel….  

Till en alternativ färdplan för Hantverksgatan 21 i Bräcke återkommer vi till. 

”Framtidsgruppen i Bräcke” 

 

 

Powered by Labrador CMS