Riv inga skyddsrum i Bräcke

Bräcke kommun lever fortfarande i nedrustningstid, och beslutar att riva fastigheter med skyddsrum.

Nu när ÖB med flera har gått ut och sagt att vi ska förbereda oss på att det kan bli krig, och det skrivs och diskuteras om att det bör ske en utbyggnad av fler skyddsrum. Från MSB hörs det att det i stället blir färre och färre skyddsrum, och det är något de vill ändra på. De ser hellre en ökning av antalet skyddsrum för att skydda befolkningen på utsatta platser. 

Bräcke kommun är en viktig järnvägsknut där tvärbanan och stambanan delar sig, järnvägsknutar är viktiga mål för en angripare vid krig eller förberedelse för krig. Det är därför det finns strax över 20 skyddsrum i Bräcke samhälle, mittnorrland är strategiskt viktigt för att snabbt nå Atlanten. Det var därför Tröndelag fick ett NATO-lager, som är ett av Natos största anläggningar och lager av krigsmateriel. 

Men Bräcke kommun lever fortfarande i nedrustningstid, och beslutar att riva fastigheter med skyddsrum. Skyddsrummen i Bräcke centralort är också tänkt att skydda resande på tåg och väg, som råkar befinna sig här i kristid. Bräcke Järnvägsstation och E 14 har betydande persontrafik, så det är inte bara de boende i Bräcke som ska skyddas. 

Med en fd militär i toppen borde väl tänket att skydda befolkningen finnas i högsta grad, men kommunledningen i Bräcke kommun verkar inte ha det tänket. Här gör det inget att det försvinner över 60 platser i källaren på Hantverksgatan 21! 

Hur och vart ska de platserna ersättas? 

Ska de trängas med de i kommunhuset placerade tjänstemännen om de 170 platserna som finns där, tillika Bräcke nya högstadiums elevers skyddsrum. 

Huset på Hantverksgatan 21 är det omtalade huset i Bräcke som kommunledningen vill riva, de påstår att de med rivningen kommer att minska kostnaderna för driften av övrigt ägda fastigheter i Bräcke kommun. Det finns samtidigt några som kallar sig framtidsgruppen, som vill köpa nämnda fastighet och göra i ordning den till bostadsrätter. Men de nekas att köpa, kommunledningen nekar också att sälja på den öppna marknaden. Och som en av topp-politikerna sa, jag vill inte ens sälja för 5 miljoner kronor. 

I förberedelserna för rivningen skulle huset kallställas vid årsskiftet 23/24, men en bom från Tekniska stoppade kallställningen. 

Eftersom man än en gång blir tagna på sängen, man upptäcker plötsligt man att man glömt att säga upp en kvinnlig företagare! Med 9 månaders uppsägning i sitt kontrakt. Man får hoppas att det inte var för att hon var kvinna, eller att kommunledningen inte bryr sig om företagare i Bräcke kommun. 

Samtidigt har inte Hantverksgatan 21 fått klartecken från MSB att riva skyddsrummen på nämnda adress, så därför kan man inte heller påbörja någon rivning enlig MSB. 

I vår enfald trodde vi att kommunledningen visste vad som gällde, allra helst när den politiska ledningen säger att det aldrig har funnits sådan här kompetent ledning i Bräcke kommun. Och de som dessutom ville höja sina arvoden, varav för en person var höjningen per månad mer än den omtalade i Norrtälje. Som tur var fick oppositionen i Bräcke stopp på höjningen! 

Jämtlands Väl Bräcke 

Christer Olsson 

Ingela Widén 

Majvor Sundström

Håkan Olsson 

 

Powered by Labrador CMS