Renovering utan ansvar 

Okunnighet och oansvarighet går ofta hand i hand.

Nu har det äntligen klargjorts från samtliga berörda instanser att absolut ingen har ansvaret för de beslut som Östersunds Kommun har fattat avseende ombyggnad av Rådhuset. Detta klargörande torde dessutom gälla alla andra byggprojekt med Östersunds kommun som beställare.

Vid möte mellan Byggentreprenörerna, två kommunalråd, en fd fastighetschef, en sk fastighetschef samt konkurrensverket och konkurrensexperter från Företagarna under onsdagen framkom att ingen part inom Östersunds Kommun ansågs sig vara ansvarig för upphandlingen. Till detta finns ett antal vittnen. 

Det vill säga att en investering på kanske 200 miljoner hittills och under genomförandetiden så tar ingen ansvar för upphandlingen. 

Att i det läget från en före detta förvaltningschef få ett utskick att upphandlingen ej kan stoppas på grund av säkerhetsskäl och brandsäkerhetsskäl är direkt löjligt.

Det skulle i så fall vara så att säkerhetssystemen har Skanska som både konsult, beställare, utförare och driftansvariga. Om så vore fallet är säkerheten inom hela myndigheten bortsålt till Skanska.

Vad gäller hotet om brandsäkerheten så borde man byta ut nuvarande brandkonsult till en kunnig vilken har med sig att under femtio års tid har absolut ingen allvarig brand med allvarliga skador eller dödsfall inträffat i Sverige i denna typ av byggnad. 

Brandsäkerheten är därför tillräcklig i omfattning redan innan konsulten Skanska fick ansvaret att upphandla entreprenören Skanska. En uppdatering kan dock vara behövlig till en låg kostnad.

Tyvärr så är detta verkligheten och orsaken till orimliga byggkostnader inom Kommunen.

Okunnighet och oansvarighet går ofta hand i hand.

Avbryt upphandlingen på kommande kommunfullmäktigesammanträdet denna vecka. Och utse dessutom en personligt ansvarig inom Östersunds kommun för kommande renoveringsarbeten.

Skanska kommer att säkert begära skadestånd för detta men då får också kommunen svart på vitt hur stor tilltänkt vinst skulle vara i Rådhusprojektet. Det är ju också en kunskap att ta med sig inför framtiden.

Thomas Fuchs.

Powered by Labrador CMS