Regeringen satsar på infrastruktur i Norrland

Norrlands gröna, industriella revolution som pågår för fullt är någonting man inte ska ta lätt på.

Den fantastiska tillväxtmotor som än så länge endast börjat snurra kommer framöver att fortsätta gasa på i en allt snabbare takt. Vår moderatledda regering måste självklart prioritera att underlätta för alla inblandade på bästa sätt. Det kommer självklart att gynna Norrland i första hand, men i förlängningen kommer hela vårt avlånga land stärkas.

För att den expansion vi nu ser ens ska ha möjligheten att fortsätta är en fungerande infrastruktur A och O. Men efter 8 år av högst diffus norrlandspolitik – i synnerhet kopplat till infrastruktur – har vi nu en ny regering som äntligen tar tag i infrastrukturfrågan med ett rejält helhetsgrepp. Ett helhetsgrepp som inkorporerar alla typer av transporter för både den enskilde pendlaren, men även de stora företagens behov.

Regeringen har – i linje med Moderaternas vallöften om bland annat Inlandsbanan och Malmbanan – initierat en utredning infrastruktur i norra Sverige. Denna ska både säkerställa räls för den växande industrin i norra Sverige och utreda alternativa finansieringsformer utanför plan. Detta sammantaget innebär att den borgliga regeringen på sex månader har tagit fler och viktigare strategiska beslut än Socialdemokraterna förmådde under åtta års regeringsinnehav.

Det som är positivt för Sverige är att vi knappt har börjat med den nödvändiga grundläggande reformeringen av svensk infrastrukturpolitik. Vi ser framöver stora behov av att prioritera underhåll av järnväg och väg, rusta flygplatser för framtidens elflyg, vätgas och drönare och snabba på elektrifieringen av transportsektorn. Innevarande planperiod investerar staten nästan 900 miljarder kronor i infrastruktur. Detta är pengar som verkligen behövs och kommer göra nytta givet att vi sätter samhällsnyttan främst, för fler hållbara jobb och fungerande gods- och pendlingsflöden i hela landet. Det saknas helt enkelt inte pengar att bygga en hållbar infrastruktur, men det förutsätter att vi rent politiskt fattar rätt beslut.

8 år med socialdemokratisk politik har givit oss väggropar och högtflygande drömmar om höghastighetståg mellan storstäder för 400 miljarder. Vi tar i stället ner frågorna på marken och gör verklighetsförankrad politik av dem. För politik handlar om att prioritera, då ska inte de som inte kan promenera till jobbet leva med 80 miljarder i underhållsskulder på svensk infrastruktur.

Vi säger inte att det kommer vara lätt att lösa. Vi säger, men framför allt visar – dock att det är fullt möjligt att leverera en sund och rimlig politik kring infrastruktur. Alla satsningar vi redan sett är bara början i att göra hela Sverige grönt, tryggt och konkurrenskraftigt.

Saila Quicklund (M) Gruppledare Arbetsmarknadsutskottet

Maria Stockhaus (M)

Gruppledare i Trafikutskottet

Powered by Labrador CMS