Projektet Nya Remonthagen – ett framtidens samhällsbygge

Ett av mina första minnen kommer just från platsen ”Nya Remonthagen”.

Jag och min familj, vi jämnåriga småkusiner, är på söndagsutflykt i maj. Vi har gått från Solliden (Östersund) där farmor och farfar bor, genom den stora blåbärsskogen för att komma ut på andra sidan till en stor och ljus plats. Vi går längs en ringlande stig på en äng, som i Astrid Lindgrens ”Barnen i Bullerbyn” skiner solen och alla barnen har spring i benen, leker, plockar blommor och hoppar över bäcken som porlar kantad av gul kabbeleka. Vid några träd stannar vi och äter picknick intill bäcken. Det är vår i ”Bullerbyn”.

2018 presenterades den nya politiken ”Politik för gestaltad livsmiljö” av regeringen och godkändes i februari med bred majoritet i riksdagen. Där konstateras att arkitektur, form och design har en avgörande betydelse i samhällsbygget, eftersom den gestaltade livsmiljön påverkar alla människor i sin vardag. Denna politik är styrande för statliga aktörer, för både kommun och region.

”Jag citerar ”Begreppet gestaltad livsmiljö - kärnan i politiken - är såväl ett synsätt som den fysiska miljön i sig. Begreppet utgår från en helhetssyn på formandet av våra livsmiljöer, där arkitektur, form, design, konst och kulturmiljö är ett sammanhållet område med människan som utgångspunkt. 

Utveckling och förvaltning av livsmiljön ska ske med hänsyn till människans möjligheter, behov och önskemål – i dag och i framtiden. Politikens övergripande mål är att stärka frågornas genomslag i samhället och därmed bidra till en långsiktigt hållbar och väl gestaltad livsmiljö.”

Projektet ”Nya Remonthagen” är ett samhällsbygge som utgått från dessa politiska riktlinjer där kärnan i byggandet varit grundläggande dialog med medborgare/ civilsamhället, universitet, näringsliv och myndigheter. Ett gestaltande av en hållbar livsmiljö tar hänsyn till sociala och kulturella värden. Det är en miljö som formas efter människans behov och ges möjligheter att omformas i takt med samtidens och framtidens behov. 

I projektet finns ett cirkulärt tänk med biologisk mångfald, odling och parkrum med hållbara kvaliteter, platsen visar biodiversitet. Man har tagit hänsyn till den offentliga konstens betydelse som förstärker befintlig identitet och skapar ny i sin samtid. Platsen visar medborgaren omsorg och värdighet.

Huskonstruktionerna är i trä och bomiljön i trevliga bostadskvarter och där ängen som ett stort luftrum finns är i mitten. Platsen visar social trygghet och närhet (allt viktigare värden i en växande otrygg omvärld.) 

Samhällsbygget Nya remonthagen utgår från människan, utifrån dig och dina behov av boendeform - i en livscykel från barn till vuxen och gammal med olika behov av yta, samvaro eller enskildhet - platsen visar flexibilitet där man utgår från den boende. Boendeformen strävar att byggas ekonomiskt hållbart av trä från jämtländska skogar och tekniska lösningar som ska kretsloppsanpassas.

Minnet av en familj och en stad på en plats som är sol, porlande vatten och ”att vara tillsammans” är på inget sätt olikt projektet Nya Remonthagen som flyttar fram stadens position som samhällsbyggare med gestaltad livsmiljö som drivmedel - det skulle vara ett ”livsrum” för framtida generationer – så väl värt att projektera.

 

Lena Andersson, medborgare, AD och styrelsemedlem i Svensk Form J/H

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS