Färre nystartade företag i länet

ÖSTERSUND (JT) Antalet nystartade företag minskade i Jämtland/Härjedalen under 2022.

Publicerad
'Det råder en osäkerhet kring att starta företag bland annat på grund av höjda räntor och andra ökande kostnader', säger Olle Martinelle.
"Det råder en osäkerhet kring att starta företag bland annat på grund av höjda räntor och andra ökande kostnader", säger Olle Martinelle.

Under 2021 startades 941 nya företag och Nyföretagarcentrum var inblandade i 200 av dem. Under 2022 minskade det totala antalet nya företag till 885 där Nyföretagarcentrum var inblandad i 159 av dem vilket är en minskning med sex procent.

Av de 159 startades 70 företag av kvinnor och 34 företag startades av personer med utländsk bakgrund.

– Nedgången beror på att det råder en osäkerhet kring att starta nytt beroende på ökade kostnader och höjda räntor och det har smittat av sig på nyföretagandet, säger Olle Martinelle, verksamhetsledare vid Nyföretagarcentrum i länet.

Han pekar dock på att under pandemin blev folk friställda vilket gjorde att de sökte sig till Nyföretagarcentrum för att få råd och under 2022 har 246 blivande företagare fått individuell rådgivning. Av de var 134 kvinnor och 54 personer med utländsk bakgrund.

Sedan starten 2010 har cirka 3800 personer fått rådgivning hos oss och av dessa har vi medverkat till start av ca 2000 nya företag. Detta visar att vår verksamhet är en viktig katalysator för sysselsättningen och näringslivsutvecklingen i länet, säger Olle Martinelle.

Powered by Labrador CMS