Orimlig vinstudelning

Stora skillnader i elnätsavgifter för Bergs kommuns invånare.

Bergs kommuns helägda elnätsbolag (BTEA AB) är ett välskött företag med ett stabilt elnät, hög driftssäkerhet och som år efter år levererar vinst till kommunen. Förutom produktionsersättningskraften så beslutar kommunen årligen om ytterligare utdelning för investeringar i bland annat kommunens fastighetsbolag Bergs hyreshus. 

Den stora utbyggnaden i fjällvärlden har dock inneburit och innebär stora investeringar i elnätet för att nya kunder ska kunna anslutas. Om BTEA skulle få använda det överskott som genereras varje år så skulle en stor del av de nödvändiga investeringarna kunna finansieras med eget kapital. 

I stället för att nyttja det egna överskottet måste BTEA nu ta lån för att klara de finansieringar som behöver göras. En upplåning innebär räntekostnader som i slutändan läggs på BTEA´s elnätskunder. 

Kommunen består i huvudsak av två elnätsområden, tillika elnätsleverantörer; Jämtkraft och BTEA. Skillnaden på elnätsavgiften mellan Jämtkraft och BTEA är stor, en elnätskund i södra kommundelen betalar ungefär 40 % högre avgift än en kund i norra delen av kommunen där Jämtkraft äger elnätet. 

Skillnaden är så markant så att Bergs kommun nu infört ett bidrag att söka för väglyseföreningar för att utjämna kostnadsskillnaden något.

Den tanken finns tydligen inte när det gäller boende i södra delen av kommunen där BTEA ansvarar för elnätet. Är det rimligt av Bergs kommun att ta ut vinst så att elnätskostnaderna blir nästan dubbelt så dyra jämfört med norra delen av kommunen.

Elise Ryder Wikén, Skålan 

Powered by Labrador CMS