Onyanserat av Moderatkvinnorna

Missvisande från Moderatkvinnorna om perukbidrag i Region Jämtland Härjedalen.

I en nyligen publicerad debattartikel i Jämtlands Tidning, framför Moderatkvinnorna kritik mot vår hantering av perukbidraget i Regionen. Jag blev förvånad över tonen i deras inlägg och känner att det finns ett behov av att klargöra några punkter. 

 Först och främst, beskrivningen som Moderatkvinnorna presenterar är onyanserad och felaktig. Det handlar inte om att majoriteten vill skära ner på perukbidragets storlek, eller att vi inte förstår vikten av att cancersjuka patienter under en svår period i livet har tillgång till peruk. 

Vi tror heller inte att det är fåfänga som gör att cancerpatienter väljer att bära peruk eller att det går lika bra med mössa. Vår ambition är att se till att patienter får det stöd och de resurser de behöver och i den andan strävar vi efter att hitta de bästa vägarna för att tillhandahålla adekvat hjälp och stöd. 

 Vad det däremot handlar om är att - i enlighet med hälso- och sjukvårdslagens krav - erbjuda rättvis och jämlik vård för patientgrupper med liknande behov. 

I Regionens förskrivardirektiv för hårersättning anges att vuxna patienter enligt vissa kriterier kan beviljas ett bidrag om högst 6 000 kr/år och patient (exkl. moms). Bidraget omfattar i dagsläget inte patienter med diagnosen ”könsdysfori”, dvs. att könsidentiteten inte stämmer överens med det registrerade könet. Målgruppen är främst kvinnor som har bytt kön efter att ha fötts som biologiska män och med åldern blir tunnhåriga. 

Även dessa patienter behöver peruk för att på ett naturligt sätt kunna smälta in i olika sammanhang. Bidraget skulle underlätta mycket i vardagen för dessa patienter, både emotionellt och ekonomiskt. Socialstyrelsen rekommenderar hälso- och sjukvården att erbjuda peruker till patienter med könsdysfori. 

Rekommendationen stöds av RFSL. Vidare har flera andra regioner i Sverige regler som uttryckligen, eller indirekt, medger perukbidrag för könsdysfori. 

Region Jämtland Härjedalen är i en mycket svår ekonomisk situation. Det är därför inte möjligt att utvidga kriterierna och samtidigt behålla dagens bidragsnivå. Att vissa patientgrupper ges perukbidrag om 6 000 kr/år (exkl. moms) och patient, medan en annan - mycket utsatt och sårbar - patientgrupp med liknande behov lämnas helt utan bidrag är orättvis och ojämlik vård. Patientgrupper med liknande behov ska behandlas lika. Det är så enkelt. Genom att lägga bidragsnivån på 5 500 kr kr/år (exkl. moms) och patient, dvs. ca 92 procent av dagens nivå, kan även patienter med könsdysfori ges perukbidrag utan att kostnaderna ökar nämnvärt. 

Katarina Nyberg Finn (S) 

Ordförande i Hälso- och Sjukvårdsnämnden

 

 

Powered by Labrador CMS