Omyndigförklara Trafikverket!

Jag hoppas att samtliga företrädare för Jämtland/Västernorrland läser lusen av Trafikverket.

Sedan mer än 10 år har politiska företrädare från Jämtland påpekat den orimliga fördelningen av vägpengar, kopplat till antalet innevånare, som Trafikverket tillämpar. 

Det har som exempel inneburit, att Jämtlands län med sex gånger så många mil väg som Blekinge län innehåller, har samma storlek på sitt anslag. 

För några år sedan beslöt Trafikverket, att i stället för att förbättra trafiksäkerheten längs E14 och E45 i länet, sänka hastigheten till 80 på dessa vägar. Upprördheten över detta beslut blev så stor att regeringen upphävde beslutet. 

Under den senaste 10-årsperioden har Trafikverket sannolikt spenderat mer än 100 miljoner på hastighetskameror och byte av hastighetskyltar i stället för vägförbättringar. 

Sedan 25 år finns en av Trafikverket uppsatt skylt vid vardera änden av E14 vid Pilgrimstad och Brunflo. Skyltens budskap är att det är en olycksdrabbad vägsträcka och trafikanterna varnas. 

För c:a 20 år sedan var c:a 200 miljoner avdelade för att göra denna sträcka trafiksäker. I sista stund flyttades pengarna till en motorvägsstump från Trollhättan med syfte att rädda Saab som biltillverkare. Hur smart den ändringen var, kan vi ju konstatera i efterhand. 

För mindre än 10 år sedan projekterades förbifart Brunflo för flera 100 miljoner. Även de pengarna brann inne i sista stund. 

Nu har Trafikverket förslag på ett nytt experiment med en tre mil lång sträcka av E14, där man vill prova 1 + 1 väg i stället för det beprövade 2 + 1 väg. 

Experimentet synes vara just ett experiment, och därför anser man tydligen att det passar bra för jämtar och västernorrlänningar. 

Man väljer en vägsträcka av E14, som är en av de mest trafiksäkra med lite trafik, 13 m bredd och mycket goda omkörningssträckor hela vägen. 

Att Trafikverket idag går ut med att Jämtlands län, som har större brist på väganslag än något annat län i Sverige, i ett experiment skall satsa 100 miljoner på en av de allra bästa vägsträckorna i länet, visar på att Trafikverket helt saknar respekt för behoven i länet. 

Den åtgärd som är planerad kommer att avsevärt försämra framkomligheten på denna glestrafikerade sträcka utan att några nämnvärda trafiksäkerhetsvinster kan förväntas. 

Man planerar dessutom att genomföra detta experiment, som innebär stora inskränkningar till omkörning i en region där antalet A-traktorer är betydande. 

Att Trafikverket över huvud taget funderar på att investera 100 miljoner längs E14 på annan plats, än där trafikanterna sedan 25 år varnats för en olycksdrabbad sträcka, visar på total omdömeslöshet. 

Trafikverket menar att de nu skall ha en månads samråd kring projektet. 

Jag hoppas att samtliga företrädare för Jämtland/Västernorrland läser lusen av Trafikverket, och uppmanar dem att sluta experimentera, för att i stället på riktigt förbättra trafiksäkerheten på utsatta delar i länet. 

Sten Bredberg 

 

Powered by Labrador CMS