Om beteskrav för kor

Kristdemokraterna bejakar en levande landsbygd, med öppna landskap och betande kor.

Regeringen med Landsbygdsminister Peter Kullgren i spetsen har tillsatt en utredning för att utreda hur vi kan stärka våra bönders konkurrenskraft i relation till konkurrenter i andra länder. 

Nuvarande ordning är sedan 1980 talet. Trycket på bönderna är stort, av olika skäl. De flesta gårdar har idag robotmjölkning. Korna går fritt ut- in för mjölkning. I princip var åttonde timma. Tre ggr / dygn, tom fyra ggr / dygn. Om vi nu håller oss till bönderna i Jämtland. 

Härjedalen har idag inte en enda mjölkbonde. 

Gårdarna har blivit större, både till ytan och antal kor. De finns gårdar i länet som har uppemot 300 mjölkkor.

Problemet är, hur får bonden areal- skörd för att försörja besättningen vintertid? 

Hur får bonden tillräckligt med ytor för sommarbete? 

Det man också måste komma ihåg att det kan vara långt för korna att gå till och från betet och till stallet för mjölkning. Marken slits oerhört, stigen till och från ladugården blir lervälling. 

Kristdemokraterna besökte en gård augusti 2022 där gården hade robotmjölkning. Där säger ägaren, korna vill gärna vara inne sommartid på grund av värmen, insekter mm. När de högproducerande korna släpps ut tappar de oerhört i mjölkningen. De mjölkar helt enkelt mindre, därmed mindre inkomster. 

Landsbygdsminister har fått frågor kring utredningen där han svarar ”jag inväntar utredningen” precis som vilken ansvarstagande minister som helst. 

Vilka har vurmat för dessa stora gårdar? Ja inte är det KD. Socialdemokraterna tillsammans med Centern står för skapandet av dessa i många stycken osund syn på lantbruk. 

Så här säger LRF Lars Ahlin, ordförande Jämtland, att förslaget om avskaffandet är bra. Han menar att det har hänt mycket sedan lagen infördes på 80-talet och det behövs mer flexibla regelverk för svenska bönder. I intervjun säger han att ”bönderna kan själv bedöma när korna ska gå ut”. 

Karin Jonsson insinuerar att Kristdemokraterna på något sätt tagit ställning i frågan, med orden: ”Det räcker med att se kor beta och ligga i solen och mysa så förstår man att KD är helt ute och cyklar”. 

Karin Jonsson (C) för en onyanserad skyltpolitik utan like! 

Kristdemokraterna lyssnar på dem de berör dvs i detta fall lantbrukarna. Kristdemokraterna bejakar en levande landsbygd, med öppna landskap och betande kor.

Stefan Nilsson, pol.sekr 

Stephen Jerand, pol.sekr 

Kristdemokraterna Jämtland/Härjedalen

 

Powered by Labrador CMS