Okunniga arbetsgivare

I offentliga sektorn finns många så kallade arbetsgivare, som inte kan värdesätta rätt.

Ett exempel inom förskolor, en kock, med bred utbildning inom kost, med 20 års erfarenhet har en lön om 3-4 tusen kronor/mån. lägre än den som nyanställs?

Till saken hör att de äldre ska lära upp nyanställda. När detta påtalas av de äldre, då blir svaret, ingångslönen för 20 år sedan var lägre. Detta är alltså argument för att inte sätta rätt lön på en anställd. 

Till saken hör att de nyanställda kan ha barn och är hemma för sjukt barn ofta. Den nyanställde tillhör årgången som har sitt fokus på mobiltelefonen i stället för jobbet.

Det kan väl inte vara så att den äldre ska behöva säga upp sig och ta nyanställning för få rätt lön? Det är brist på kockar och det gör saken än mer anmärkningsvärd. Byt ut okunniga "arbetsgivare", som ser ut att missbruka sitt uppdrag. 

Sign. observerar felaktigheterna. 

 

 

Powered by Labrador CMS