Obalans?

Hur mycket elektrisk produktion står glesbygden för?

I väntan på att "Vindkraftsmaffian", eller vilka det nu blir, skall utföra sina förstående Putinliknande anfall mot glesbygderna i Norrlands inland ("vi frågar inte, utan kör över dom bara") skulle det vara litet intressant att få veta hur mycket elektrisk produktion som många av dessa glesbygder redan står för. 

Själv har jag antagligen inte tillräcklig kompetens eller möjlighet för att klara av det, men jag utgår från att det finns andra som både kan, är intresserade, har möjlighet och tillräckligt med lust för att göra det.

Vore det bara jag själv som är nyfiken så skulle jag knappast bry mej. Men efter att ha pratat med andra så har jag förstått att intresset är ganska stort och därför känns det nästan som en plikt att i alla fall göra ett försök. Men vad är det då vi skulle vilja veta? Jo, att få reda på hur mycket elektrisk spänning och ström som varje SOCKEN i länet producerar och då oberoende av hur man gör det. Vattenkraft, kärnkraft, oljekraft, vindkraft, solkraft, eller något annat. För den som kan borde det inte vara så svårt. Av bara farten kan man då också titta på motsvarande siffror när det gäller hur mycket elektrisk förbrukning dessa SOCKNAR har.

Jag kan tänka mej att den balansen i vissa områden, ta som exempel socknarna i Ragunda kommun, är rätt så ojämn. Fast med den gamla Europeiska inställningen att; "VI behöver, men vi tar från DOM" blir det lätt på det viset. Men av fullt naturliga skäl så måste det ju finnas sådan obalans. Det finns säkert många socknar som inte har möjlighet att producera någon elektricitet alls. Så det är alltså inte därför frågan ställs. Utan av ren nyfikenhet... och jag är inte ensam om det.

Alltså, finns det någon från varje kommun som är nyfiken, kan och vill, tror jag att många med mej skulle vara mycket intresserade av att få se hur resultatet skulle bli. Eller har jag fel? 

Bo Jönzén 

Powered by Labrador CMS