Nu sviker även S ungdomarna i Krokom!

Men Vänsterpartiet står fast vid kravet på feriepraktik för de som gått ut årskurs åtta.

Krokoms kommun fortsätter att erbjuda ungdomar feriepraktik under sommaren. Det handlar om de som gått ut årskurs 9 samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet. Men Vänsterpartiet har sedan 2011 kämpat hårt för att även årskurs 8 ska inkluderas. Socialdemokraterna har också haft samma krav i över 10 år – men nu har de sorgligt nog vänt ungdomarna ryggen.

Vänsterpartiet anser att budgeten bör justeras så att även alla som gått ut årskurs 8 får möjligheten till en feriepraktikplats. Tidigare år har även de som gått ut årskurs 8 fått plats i mån av plats. Det tillåter inte de styrande partierna i Krokoms kommun längre.

För många unga är sommarjobbet eller feriepraktiken det första riktiga mötet med arbetsmarknaden. Det är därmed också en viktig inkörsport, dels erfarenhetsmässigt, dels vad gäller kunskap kring arbetsvillkor, företag och fackliga organisationer utifrån den svenska modellen. Ferietiden kan möjliggöra att eleverna söker mot de bristyrken som finns inom kommunen. Forskning visar också att sommarjobbet kan ha stor betydelse för att bygga upp ett kontaktnät och få jobb senare i livet.

Att se till att så många unga som möjligt får chansen att jobba är en väl värd investering i ungas framtida chanser på en allt osäkrare arbetsmarknad.

Majoritetspartierna i Krokom, (S, M, Kd) med stöd av Sd & C, vill heller inte betala ut lön till feriearbetarna enligt Kommunals huvudöverenskommelse om lön för feriearbetande ungdomar (HÖK 20). Det är inte bra. Lönen för feriepraktik har dessutom legat på samma nivå sedan 2019, så där finns ingen uppräkning och därmed heller ingen löneutveckling. Vilka andra grupper inom arbetslivet skulle godta något sådant?

Vilka andra arbetsplatser skulle godta att de anställda inte får en avtalsenlig lön? Det ska vara kollektivavtalet som sätter lönen för de ungdomar som feriejobbar, inte den styrande politiken i Krokoms kommun. Ungdomar som sommarjobbar ska ha en rimlig lön!

Vi måste satsa på våra ungdomar, för att de ska en chans att komma ut i arbetslivet. Varför vill de styrande partierna i Krokoms kommun inte göra det? Vänsterpartiet i Krokom däremot, står för en framtid för våra unga som det går att lita på!

Marie Svensson, gruppledare Vänsterpartiet Krokom

Powered by Labrador CMS