Norra Sveriges motor går inte på populism

Just nu sker någonting historiskt.

När världen skakar av hot om världskrig och omfattande klimatkris står norra Sverige på den mark som kommer vara räddningen för mänsklighetens framtid. Om vi spelar våra kort rätt. Om vi tar vara på möjligheterna. Om vi vågar satsa. 

I norra Sverige sker det just nu någonting historiskt. Just i detta nu är Sverige en motor för grön industrialisering. Det är i Norrland resurserna i form av yta, skog, grön energi och kritiska jordartsmetaller finns. Norra Sverige står för svaren på de hetaste frågorna i vår tideräkning.

År efter år har vi matats med bilder om en krympande befolkning, en avtagande arbetsmarknad och en dyster framtid för Norrland. Enligt SCB:s befolkningsstatistik ökade befolkningen i Sveriges fyra nordligaste län med 508 personer från februari 2023 till februari 2024. Det är en ökning som kan antas bero på att arbetsmarknaden förändrats tack vare den gröna industrialiseringen. Den dystra bilden om Norrlands framtid byts stegvis ut mot en positiv framtid fylld av möjligheter.

Det gamla Sverige byggdes upp med stat och industri sida vid sida. I modern tid ser samhällsbyggnaden annorlunda ut. Tack vare EU-samarbetet kan Sverige satsa 1 krona och få tillbaka 7 kronor. En del av dessa pengar går till att bygga ut infrastrukturen för att öppna upp Europa. 

Vi behöver drivna, kompetenta personer i EU-parlamentet och den svenska regeringen som förstår vikten av att göra jobbet med att sätta våra nationella och regionala infrastrukturfrågor på agendan. När Sverige visar framfötterna för att fylla på det europeiska T-ENT-nätverket med fler svenska noder får vi bättre förutsättningar för att hela landet ska leva och bättre förutsättningar för att EU:s infrastrukturpengar går till Sverige. Möjligheterna göms i konkurrensen och där behöver Sverige visa att vi är hungriga. Där landar tyvärr Tidö-partierna i populism i stället för handlingskraft. 

Hur blir det då när Centerpartiet skickar drivna, kompetenta personer till EU-parlamentet och de övriga samarbetsorgan som är kopplade till arbetet i EU? Jo, då visar vi att vi menar allvar med att hela landet ska leva. Vi pratar om hur viktigt det är att potthålen i Storuman, Strömsund och Sollefteå prioriteras. Vi pratar om vilka möjligheter för befolkningstillväxt som följer den gröna industrialiseringen i Boden och Skellefteå om järnvägsnätet prioriteras. Vi pratar om hur viktigt det är att knyta samman öst och väst från Atlanten till Finland med vägar, järnvägar och hamnar för att ha beredskap för svårare tider.

Skillnaden mellan populister och centerpartister är att när en centerpartist med kunskap och erfarenhet om verkligheten pratar, då lyssnar de personer som har makt att förändra. Det är så vi drar nytta av EU-samarbetet. Det är så vi tar tillvara Sveriges möjligheter i Europa. Det är därför det är särskilt viktigt att gå till valurnan i EU-valet och ta ställning för en ljus framtid. 

Sven Tornberg (C), kandidat #4 till EU-parlamentet 

Jonny Lundin (C), regionråd/ordf. regionala utvecklingsnämnden Västernorrland 

Carina Sundbom (C), ledamot regionala utvecklingsnämnden Västerbotten 

Eric Lundvall (C), ledamot regionala utvecklingsnämnden Norrbotten 

Jörgen Larsson (C), ledamot regionala utvecklingsnämnden Jämtland Härjedalen 

 

Powered by Labrador CMS