Nordens tid är nu!

Ett enat Norden skulle bli världens tionde eller elfte starkaste ekonomi.

För första gången på ett halvt årtusende står hela Norden idag på samma försvars- och säkerhetspolitiska grund. 

Det är en bra utgångspunkt för närmare samarbete när det gäller försvar och säkerhet men även på andra samhällsområden. Statsministrarna har dessutom enats om att Norden ska bli ”världens mest hållbara och integrerade region” till 2030, om sex år. Ska visionerna bli mer än vackra ord krävs konkreta överenskommelser. 

Regeringarna måste ta sitt ansvar för att detta blir verklighet. Ökade resurser behövs för det nordiska samarbetet. Snarast krävs exempelvis en samordning av skatte- och socialförsäkringssystemen för att uppdatera den gemensamma nordiska arbetsmarknaden och göra den bättre anpassad till dagens situation. 

Ett system med nordiskt medborgarskap och nordiska personnummer är andra viktiga steg för att undanröja kvarvarande gränshinder. Nordiska rådet och Nordiska ministerrådet bör snarast tillsätta en förstudie för att utreda hur de nordiska länderna kan samlas i ett starkt Norden. 

Ett enat Norden skulle bli världens tionde eller elfte starkaste ekonomi och kunna påverka såväl Europa som världen i övrigt långt mer än vad som är möjligt för varje enskild stat. 

Trøndelag och Jämtland Härjedalen är grannar med en lång gemensam historia. Med gränskommittén Fellesrådet i spetsen kan vår region, Nordens Gröna Bälte, visa vägen mot starkt, samarbetande Norden. En möjlighet som måste tas till vara. 

Folkrörelser och organisationer kan göra viktiga insatser för att stärka kontakterna över gränsen och därmed medverka till att integrera vår region och övriga Norden.

 Det handlar inte minst om att utveckla de mellanfolkliga kontakterna. Föreningarna Norden i Trondheim/Trøndelag och Östersund/Jämtland har många gånger under sin snart hundraåriga historia samarbetat med varandra över riksgränsen och är beredda att aktivt bidra även nu. 

Nordens tid är nu!

Ett starkt Norden är bra för oss själva, för Europa och för världen i övrigt! 

Monica Henriksen-Toset, ordförande Foreningen Norden, Trondheim Håkan Larsson, ordförande Föreningen Norden, Östersund/Jämtland

Powered by Labrador CMS