Nej till skolbesparingar i Strömsund

V: Med vårt budgetförslag behövs inga nedläggningar av högstadier i Strömsunds kommun.

Vi i Vänsterpartiet oroas över diskussionerna om nedläggning av högstadier och sammanslagningar av förskolor i Strömsunds kommun. Lika oroade är vi över den negativa utvecklingen vad gäller resultaten i grundskolan i Strömsunds kommun – men vi tror att utvecklingen kan vändas om vi satsar rätt resurser på att höja kvaliteten inom förskola och skola. 

Våra lärare och förskollärare måste helt enkelt ges rätt förutsättningar för sitt arbete. Färre elever går ut nian med gymnasiebehörighet och det gäller särskilt i Strömsunds tätort där runt 25% av eleverna på Vattudalsskolan går ut nian utan behörighet till gymnasiet. Det finns såklart påverkan av att nyanlända vi tagit emot inte har samma förutsättningar, men det innebär ändå endast ett par procentenheters skillnad i gymnasiebehörighet, enligt Skolverkets statistik. 

Den negativa utvecklingen på nationell nivå att elevers skriv- och läskunskaper minskar syns tydligt och särskilt i Strömsunds tätort där det visar sig allra tydligast i de nationella proven i svenska i år 9. Endast 61,1% av eleverna fick godkänt i läsning och endast 64,7% blev godkända i skrivning under läsåret 2021/2022 enligt Skolverkets statistik. Så här kan vi inte ha det – vi måste ge våra skolor och förskolor bättre förutsättningar för att våra barn och unga ska lära sig läsa och skriva! 

Vänsterpartiets budgetförslag som vi presenterar på kommunfullmäktige 15/11 innebär ett tydligt ställningstagande mot ytterligare nedskärningar inom skola och förskola. Vi säger nej till flytt av högstadier och sammanslagningar av förskolor eftersom vi tror att besparingarna som beräknas i skolutredningens förslag skulle komma att slå mot både kvalitet och arbetsmiljö. 

För att klara vårt uppdrag som huvudman för skola och förskola förslår Vänsterpartiet istället mer pengar till grundskola och förskola genom höja kommunalskatten med 23 öre samt effektivisera de delar av Framtids- och utvecklingsförvaltningen som inte har med utbildning att göra. Det skulle generera 3,2 miljoner kronor mer till våra grundskolor och förskolor för 2024. 

Vi ser det här som ett rimligt och rättvist sätt att finansiera våra barns utbildning. Den skolpolitik som nuvarande och tidigare regeringar fört har inneburit en underfinansierad skola och förskola i stora delar av landet vilket är både orättvist och sorgligt. Rapport efter rapport visar att Sveriges skolor brister i sin förmåga att ge våra barn och unga en likvärdig skola och förskola – och att detta slår hårt mot de barn som kommer från studieovana hem.

Vänsterpartiet ser också att kraven kommer att öka på kommunerna att bidra till att lösa krisen i barns läs- och skrivkunskaper. Från 2025 kommer det att vara lagkrav på att skolor ska ha bemannade skolbibliotek, något som fattas i stora delar av kommunen. 

Vi ser ingen anledning att vänta med att påbörja arbetet med skolbiblioteken, vi föreslår att kommunfullmäktige uppdrar barn- kultur- och utbildningsnämnden att under 2024 utbilda och/eller rekrytera personal som kan bemanna dessa skolbibliotek samt att söka statliga medel för att arbeta med den nationella satsningen Läslyftet i skola och förskola. 

Med de problem som vi ser idag duger det inte att tvinga fram ytterligare besparingar, utan vi måste i stället satsa rejält på att lyfta skolorna och förskolorna! Vänsterpartiet visar att möjligheterna finns. 

Kristina Ström 

Gruppledare för Vänsterpartiet i kommunfullmäktige Strömsund 

 

Powered by Labrador CMS