Nej, krig är ingen lösning i Mellanöstern!

Agera kraftfullt för Palestina och för fred i Mellanöstern.

Nu blir det vapenvila mellan Israels krigsmakt och Hamas några dagar. Sen kör slakten i gång igen! Från Israel sägs att Hamas ska oskadliggöras. Men hur ska man kunna skilja på från Hamaskrigare och palestinier i största allmänhet? 

Med det här kriget djupnar motsättningarna och fiendskapen mellan Israel och omgivande arabstater. Därmed ökar också misstron mellan judar och muslimer och misstron mellan å ena sidan Israel och västvärlden och å andra sidan arabvärlden och folken i det fattiga syd. Israel är litet men har en mäktig bundsförvant i USA. 

Slutet på den här konflikten måste ändå bli eldupphör, förhandlingar och fred - om nu inte kriget trappas upp till ett nytt världskrig! 

Jag vill tala för att Sverige ska välja sida och handla kraftfullt. På sikt måste en “vanlig” stat upprättas, med lika rättigheter för alla invånare - oberoende av religion, hudfärg eller åsikter. Som många andra tror jag att med den hätska fiendskap som blossat upp den sista tiden är en tvåstatslösning det som i dagsläget är möjligt. 

Men det gäller att omvärlden sätter press på de stridande för att finna fred och stoppar vidare vapenleveranser. Mera vapen stärker bara stridstupparna och generalerna. 

Jag är en vanlig svenska med judiskt påbrå och en farfar som försvann i Hitlers koncentrationsläger. Israels folkmordspolitik i Gaza måste stoppas av enkla humanitära skäl men också för judarnas egen skull. Det finns en gammaltestamentlig inställning att det judiska folket har ett specialavtal med Gud, att de har särskild uppbackning. Glöm det! Alla människor har samma värde oavsett vilken gud man tror på! Det finns många orättvisor i dagens värld men den normen om alla människors lika värde är obetvinglig och en förutsättning för människans överlevnad. 

Och en bön till svenska regeringen: Agera kraftfullt för Palestina och för fred i Mellanöstern - nu! 

Anna Sonntag 

Ås 

 

Powered by Labrador CMS