Nato-inträde räddar länets infrastruktur

M: Vår kamp för ett NATO-inträde kan bli räddningen för Jämtlands läns infrastruktur! 

Infrastrukturen är oerhört viktig för oss i Jämtland och Härjedalen. Vi behöver bra vägar för oss som bor här och för de som besöker oss. Vi behöver bra järnvägar för att resa och för att transportera gods. Vi behöver våra flygplatser för att koppla ihop länet med landet och världen. 

 Länet har sällan fått de pengar vi behöver för att göra de investeringar som behövs. Vår betydelse för landets utveckling har ofta underskattats men nu kan det bli ändring på det, tack vare vår kamp för ett medlemskap i NATO. 

 Ett NATO-inträde kommer innebära ökad internationell samverkan för en stabil och effektiv infrastruktur. Medlemskapet öppnar upp nya möjligheter för att investera i infrastrukturprojekt som kommer gynna vårt län. 

 Moderaternas långsiktiga kamp för ett NATO-medlemskap blir snart verklighet och med det ges vi äntligen möjligheten att förbättra infrastrukturen för en bättre framtid för Jämtland Härjedalen och för oss som bor här! 

Robert Hamberg (M), ordförande Moderaterna Jämtlands län 

Saila Quicklund (M), riksdagsledamot Moderaterna Jämtlands län 

Elise Ryder Wikén (M), regionråd Region Jämtland Härjedalen 

Powered by Labrador CMS