När sätter regeringen fart på vindkraften?

Energipriserna stiger- bensin och framförallt diesel är uppe på nivåer, vi inte kunde föreställa oss för bara ett halvår sedan. Elpriserna kanske ett än större problem.

Omställningen från fossila bränslen till fossilfritt och förnybart, på kortast möjliga tid, är en ambitiös och bra målsättning, men det leder tyvärr till energibrist, som med stor sannolikhet kommer att förstärkas de närmaste åren.

Kriget i Ukraina och beroendet av den ryska naturgasen, är en faktor som förstärker problemen för många länder i världen och som ytterligare driver upp energipriserna. Mot denna bakgrund är det svårt att förstå senfärdigheten, som präglar våra rikspolitikers agerande.

För några månader sedan, tillsatte regeringen en utredning med uppgift att se över kommunernas vetorätt och möjligheterna att skynda på tillståndsprocesserna för vindkraftsbyggande. Denna kommitté skall lämna sitt betänkande i mars nästa år. Efter sedvanlig remissrunda och propositionsförfarande är vi säkert inne en bit i 2024, innan riksdagsbehandlingen är genomförd och vi kan se några effekter därav.

Alla är i dag överens om att det snabbaste och effektivaste åtgärderna att öka energiproduktionen, är att koncentrera resurserna på sol och vind. Dessutom tror jag att vätgasen kommer att spela en allt större roll i övergången till fossilfritt och förnybart.

Vad väntar våra rikspolitiker på?

När detta skrivs har vi tre veckor fram till valdagen. Att vår regering inte kommit med några konkreta förslag om ersättningar till kommuner och bygder för att vindkraftbyggande skall tillåtas, förklaras förmodligen av rädslan att möta den opinion som finns mot vindkraftsetableringar.

Regeringen och dess meningsfränder, vill ha vindkraft men är rädd för alla som tycker att vindkraften är en förbannelse, medan vindkraftsmotståndarna, å sin sida, också vill undvika detta som en valfråga eftersom ämnet bedöms alltför känsligt. Då hukar man hellre och följer devisen- bättre fly än illa fäkta! Det troliga är alltså att vi måste vänta till efter valdagen innan vi kan förvänta oss några konkreta och verkningsfulla åtgärder från de styrande.

Vätgasen- framtidens energi!

När det gäller vätgas, känner jag mig helt övertygad om att vi får se en utveckling mot bränsleceller och förhoppningsvis också vätgas direkt i förbränningsmotorer inom de närmaste åren. Batterier kan säkert vara lösningen under överskådlig framtid när det gäller personbilar och lättare lastbilar. När det dock är fråga om tyngre fordon, sjöfart, tåg och flyg, finns i dag inget realistiskt alternativ till vätgasen om vi vill ersätta det fossila.

Om vi skall lyckas klara energiomställningen utan alltför stora energiunderskott, okontrollerbara priser och andra negativa effekter, har vi inte tid att vänta på långdragna utredningar. Solpaneler på våra hustak och igångsättande av vindkraftsprojekt måste komma nu- inte om ett par år!

Kurt Folkesson

Powered by Labrador CMS