LEDARE

Myndigheter som planerar – glöm det

I landet lagom har alla rättigheter, få skyldigheter och ingen har ansvar!

Det här skrev jag i en ledare för en månad sedan.

Från och med första januari måste alla ha sina katter märkta, antingen med id-chip eller tatuerat nummer i örat. Alla kattägare måste också registrera sina märkta katter hos Jordbruksverket, i deras kattregister!

Det är alltså ny lag om obligatorisk märkning och registrering.

När öppnar nu detta kattregister?

Jo, den andra januari!

Jag kan redan nu förutse att när landets 400- 500 000 kattägare går in på Jordbruksverket den andra januari för att registrera sin katt så kommer systemet att haverera!

Kom ihåg var ni läste det först!¨

Jag kan konstatera att i skrivande stund den 9 januari är det fortfarande stora problem med att komma in och registrera sin katt i registret.

Det kan verka vara ett ganska litet problem!

Men, det är det inte!

Jordbruksverket är nämligen en av våra viktigaste myndigheter inte minst kring hur vårt land hanterar livsmedelsförsörjning i kristider.

Att då verket inte klarar av en ganska basal åtgärd väcker naturligtvis frågor om vilken kapacitet man har att klara snabbt uppblossande samhällskriser?

Klarar man inte av ett kattregister? Vad klarar man då?

I den privata sfären hade naturligtvis registret öppnat redan några månader före regeländringen

Både för ge människor chansen att under längre tid innan reglerna träder i kraft registrera sitt djur och för att få tid att se att allt fungerar.

Och då hade man varit säker på att allt skulle fungera efter den första januari!

Men icke, i stället kom den av mig förutspådda kraschen den 2 januari.

Och fortfarande idag är det problem både med att registrera och med att betala avgiften för registreringen på hemsidan.

I stället hänvisas man till att skicka in en blankett som ökar registreringskostnaden från 40 till 100 kr.

I det här numret har vi en notis om ett IVO ärende om ett barn som dog strax efter födseln på Östersunds sjukhus.

Konklusionen i beslutet är att sjukhuset kritiseras men det har varit så många inblandade att IVO väljer att inte gå vidare med ärendet för att finna om någon enskild kan ställas till svars!

I landet lagom har alla rättigheter, få skyldigheter och ingen har ansvar!

Powered by Labrador CMS