Moderatförslaget som kan bespara företagen miljarder

Slopa kravet på arkivering av papperskvitton.

Kravet på arkivering av papperskvitton kostar svenska företag nästan fyra miljarder årligen, en summa som motsvarar flera tusen heltidsjobb. Moderaterna vill att företag och entreprenörer ska kunna fokusera på sina kärnverksamheter istället för att ösa tid och resurser på onödig pappershantering. Nu föreslår regeringen att slopa kravet och genomföra en av de största regelförenklingarna på decennier. 

Moderaterna är företagarnas parti - det ska vara lätt att göra rätt. Sverige ska vara ett land med hög tillväxt och gott företagsklimat. Nästan en halv miljon svenskar är egenföretagare och ungefär var tredje anställd i Sverige jobbar i ett småföretag. Det visar med all önskvärd tydlighet hur viktigt det är att vi ger goda förutsättningar för småföretagen att växa. Det är nämligen där den största potentialen finns för att skapa jobb och tillväxt som kommer hela Sverige till del. Samtidigt brottas våra företagare med onödigt regelkrångel som sinkar deras verksamheter. Ett solklart exempel på en sådan onödig regel är det så kallade kravet på bevarande av räkenskapsinformation i original.

Kvitton som tas emot i pappersform måste nämligen lagras fysiskt enligt dagens regler. I svenska företags lokaler finns kilometervis av hyllor fulla av lagrade kvitton. Vi Moderater har länge förespråkat en regelförenkling. Kravet är ett av de inslag i bokföringslagen som Sveriges företagare är mest frustrerade över. Det är knappast förvånande, med tanke på den enorma mängd onödig pappershantering och administration som krävs. Sverige är ensamt bland jämförbara länder om att ha kvar den här regeln, som därför i praktiken blir ett konkurrenshinder. När Svenskt Näringsliv och Srf-konsulterna gjorde en analys av vad kravet kostar Sveriges små och medelstora företag var resultatet minst sagt chockerande. Hela 3,9 miljarder, eller 5700 heltidsjobb enligt 2020 års lönenivåer, slukas upp av den hittills uteblivna lagförenklingen.

Moderaterna är inte bara i ord, utan också i handling, företagarnas parti. Vi arbetar metodiskt och ihärdigt i regeringsställning för att städa upp bland regelkrånglet. Regeringens färska beslut om en lagrådsremiss som föreslår att kravet slopas är ett stort steg i rätt riktning. Förslaget innebär att papperskvitton bara ska behöva bevaras till dess att informationen överförts i digital form. Därefter kan materialet kastas. Istället för att tampas med pärmar, häftapparater och kopieringsmaskiner kan småföretagare få ägna sig åt att utveckla sina verksamheter och skapa jobb. De nya reglerna föreslås träda i kraft redan i sommar. Med det här förslaget blir det enklare att vara företagare i Sverige - tack vare Moderaterna! 

Saila Quicklund Syrelseledamot Nationella Företagarrådet.

Simon Högberg Företagarrådet Jämtlands län.

David Josefsson, Gruppledare (M) civilutskottet.

Anna af Sillén, Ordförande i Moderata Företagarrådet 

Powered by Labrador CMS