Ung Reporter

Mer demokratiskt för ungdomar i Östersund

ÖSTERSUND (JT) ”Youth 2030 Movement” är en rörelse som startades ganska nyligen, för att stärka ungas makt i Sverige. Nu har de varit i Östersund. Som ungdom får vi ofta höra hur viktig våra röster är. Att vår åsikt spelar roll. Men även om det sägs så, är det inte alltid vi kan se detta speglas i samhället.

Publicerad

Politikerna framstår som förstående och omtänksamma vad det gäller barn och ungas plats i samhället. Det kan de i många fall vara, men i andra fall glömmer de bort oss. I Sverige tar politiker för det mesta beslut som rör barn utan att fråga barnen hur de vill ha det. Vi kanske har en röst, men vi får inte uttrycka den.

Den ideella föreningen Youth 2030 Movement arbetar för att förebygga denna situation och få unga att förstå att de betyder någonting. De hade nyligen workshop runt om i Sverige, där de senast var på besök i Östersund. Jag har kontaktat Fatemeh Khavari som höll i dessa workshops och bett henne berätta mer om denna spännande rörelse, men också lite om hur det gick på besöket.

Vår workshop i Östersund gick jättebra! Vi träffade ett gäng ungdomar och fick med oss de röster som saknades under de tidigare idéverkstäderna. De fick kartlägga hinder de möter i sin vardag och reflektera kring lösningar. De fick även lära sig hur de kan vara med och påverka.

Finns det någon lösning på hur vi ska få med allas röster, barn som vuxna, i demokratin och låta alla som vill bli hörda? Allas åsikter är otroligt viktiga, trots att de kan vara väldigt olika i många fall. Det är just olikheten som får oss att kompromissa och starta en konversation, för att sedan kunna bestämma gemensamt hur vi ska gå tillväga. Det är i mångt och mycket så en demokrati fungerar, det behöver inte nödvändigtvis vara svårare. Allt handlar om att våga uttrycka sig, gör du inte det kan du inte komma och klaga på hur något inte blev som du ville, om du aldrig ens försökte. Däremot kan inte allas åsikter gå igenom konstant, det hade aldrig fungerat. Men det minsta du kan göra är att i alla fall försöka.

Fatemeh fortsätter:

Ja, det finns lösningar. Genom att lära dem hur de kan påverka och engagera andra unga i samhällsfrågor och politiska frågor, anordna demonstrationer, skriva debattartiklar, anordna manifestationer, genomföra möte med politiker, lämna in medborgarförslag etc. Engagemanget är större än någonsin och därför är det viktigt att ungas engagemang tas hand om.

Youth 2030 Movement grundades i Stockholm och det är också där deras toppmöte anhålls den åttonde april. Då samlar de unga och beslutsfattare i Stockholm. Tillsammans hittar de lösningar på hur unga kan få ökat inflytande i demokratin. Dagen börjar med registrering och sedan håller det på hela dagen, men de unga och beslutsfattarna är endast samlad mitt på dagen.

Efter detta möte hoppas de att hitta nya utvägar till detta dilemma. Just eftersom demokrati ska vara faktiskt demokratisk. Alla som är intresserade ska få ta del av det. Annars är det ingen demokrati.

Ingrid Pålsson

Bild Fatemeh

Fatemeh Khavari från Youth 2030 Movement höll i Östersunds workshops.

Powered by Labrador CMS