Märkligt radionslag om skoteråkning

Är skaderisken för skoterföraren det enda problemet med friåkning på snöskoter?

Med anledning av radioinslaget i P4 Jämtland om friåkning på snöskoter den 27 mars 2024. 

Är skaderisken för skoterföraren det enda problemet med friåkning på snöskoter? 

I radioinslaget gavs ett flertal tips på hur man minimerar risken att skadas vid friåkning med snöskoter och även en rad tips på bra utrustning ifall man kör fast. Med andra ord fick man en levande lektion om de goda möjligheterna att uppleva frihetskänslan utanför snöskoterlederna - bara man har rätt kunskap och utrustning. 

Så som inslaget var vinklat blev det snarare en uppmuntran att köra snöskoter utanför lederna, utan att en enda stavelse ägnades åt all annan problematik detta innebär. Det finns trots allt en anledning till att vi i Sverige har en terrängskörningslag och att det därutöver, på flertalet områden bara i Jämtland, införts skoterregleringsområden. 

Under flera års tid har övernyttjandet av de svenska fjällen debatterats, vilket bland annat ledde till att STF i höstas beslöt sig för att vidta olika åtgärder för att minska antalet vandrare i de svenska fjällen, allt medan snöskoteråkandet ökat lavinartat och gör det fortfarande. 

Detta gör nämnda radioinslag beklämmande och än mer anmärkningsvärt är att man i sammanhanget inte alls omnämnde några andra aspekter eller konsekvenser på grund av det fria snöskoteråkandet, exempelvis:

  • Störningar för vilda djur 

  • Störningar för rennäringen 

  • Miljöaspekten 

  • Nedskräpning 

  • Skador på mark och växter

  • Ekonomiska konsekvenser för markägare vars träd och skogsplanteringar riskerar skadas. 

  • Buller för icke motorburna som också vill uppleva frihetskänslan. 

På grund av det växande intresset för snöskoteråkning har det på många platser i länet redan införts regleringsområden för snöskoter och i Klövsjö-Vemdalen-området har det under många år pågått ett arbete för att komma till rätta med de problem som det ökade frisnöskoteråkandet innebär. 

Under de senaste åren (1,5 år) har det bildats markägarföreningar i Klövsjö respektive Vemdalen-Vemhån vilka, på var sida om kommungränsen och i samarbete med skoterklubbarna, nu arbetar för att säkerställa de ledsystem som är en förutsättning för att respektive kommun ska kunna skapa regleringsområden. För mer fakta om det lokala arbetet – se bilaga. 

Vi förväntar oss att P4 Jämtland följer upp sitt radioinslag om skaderisken genom att i en serie radioprogram belyser fler aspekter av snöskoteråkning än enbart de risker det innebär för föraren. Vänligen

Markägarna Klövsjö ekonomisk förening med stöd av Destination Vemdalen

Powered by Labrador CMS