LEDARE

Människor bygger intelligenta robotar

Intelligenta robotar tycker människor onödiga.

På allas läppar är AI, Artificiell Intelligens något som utvecklats snabbt av olika företag och länder i världen.

Alla vill vara först och det trots bakslag med AI chatbots som inte fungerat så bra.

AI används också i självkörande bilar och i diverse processer inom industrin.

En kvalificerad gissning är väl att de raskt tar sig in i militär användning.

Varför slösa med människor om flygplan och stridsvagnar kan hanteras av en robot?

När man börjar kunna bygga humanoida AI som ser ut som människor antar jag att sexindustrin klickar in.

I vilket fall börjar nu forskare runt hela världen att höja ett varningens finger för att utvecklingen går för fort och att det måste till lagar och regelverk som styr hanteringen av AI!

Och det är inte bara forskare som är oroliga.

61 procent av européerna är positivt inställda till AI och robotar, men 88 procent säger att tekniken kräver försiktig hantering. (Europabarometern 2017)

Den svenske fysikprofessorn och AI forskaren Max Tegmark varnar för att det är 50 procents chans att människan utrotas om inte AI kontrolleras.

För några veckor sedan författade han och andra ledande forskare, politiker och företagsledare ett uttalande via Center for AI Safety. Där pekas AI ut som lika farligt för mänsklighetens fortsatta existens som ett kärnvapenkrig

Tegmark drar bland annat paralleller till att människan, även i nutid, utrotat flera djurarter som direkt följd av att vara den intelligentaste varelsen på jorden. Han varnar för att det kan gå lika illa för människan, om vi skulle överlåta kontrollen av samhället till maskiner vars intelligens långt överstiger vår egen.

Skulle utvecklingen inte bromsas menar han att det kan vara så mycket som 50 procent risk för att människan utrotas. Enligt Tegmark måste politiker och myndigheter ta hotet på största allvar och efterlyser ännu en gång hårdare reglering av de teknikjättar som står för stora delar av utvecklingen.

Det här framförs i en artikel i Expressen och i SVT.

Som vanligt är det forskarna som är bekymrade och som larmar.

Och som vanligt är det väl få som bryr sig inom politiken.

Det här är ett problem som redan är här!

Vi kan räkna med att utvecklingen snabbas på, inte minst inom området att använda AI för att tillverka nya AI.

Snart kan vi ha en parallell civilisation bestående av intelligenta maskiner som sköter det mesta.

Och som dessutom tillverkar nya robotar allt eftersom tekniken utvecklas och nya krav ställs.

Att AI kommer att användas militärt är bara en tidsfråga.

Och det vore märkligt om inte någonstans i utvecklingen AI börjar ifrågasätta mänsklighetens roll.

Behövs vi verkligen?

Själva utrotar vi glatt andra arter hela tiden trots att vi vet att det förstör det ekosystem vi själva lever i!

Så varför skulle inte AI robotar göra detsamma med oss?

Vi behöver få fram lagar och regelverk omgående för hur AI ska hanteras.

Och det är betydligt viktigare än att sänka straffmyndighetsåldern till 12 år, förbjuda PKK demonstrationer eller förlänga straffen för olika brott!

Powered by Labrador CMS