Måltiden – inte bara mat!

Måltiden är mycket mer än mat och en mycket viktig del i omvårdnaden av äldre.

Maten ska serveras på ett inbjudande sätt så att aptiten stimuleras så att den äldre får tillgodogöra sig det som finns på tallriken.

För att ha en god hälsa med ett gott välbefinnande behöves näringsrik kost. För äldre är det ännu viktigare eftersom näringsbrist kan ge olika sjukdomssymtom och stor påverkan på läkemedelsintag. Orsaker som depression, ekonomiska och sociala händelser kan påverka matlusten som när det går för långt kan bidra till undernäring. 

Statistiken visar att minst 50 procent av de som bor på äldreboenden eller har hemtjänst är eller riskerar att bli undernärda. Detta enligt det nationella kvalitetsregistret Senior Alert. Undernäring kostar samhället dubbelt så mycket som övervikt. Trots detta är nutritionsutbildning för undersköterskor och sjuksköterskor, som arbetar med äldre, i det närmaste obefintlig.

Fackförbundet Kommunal konstaterar, enligt en enkät som gjorts angående sparförslag, kommer äldre att få mindre mat och personalen fler att ta hand om i våra kommuner. Det är i så fall mycket allvarligt.

Undernäring hos äldre personer kan leda till komplikationer i form av svaghet som lätt kan leda till fall och onödiga frakturer, svårläkta sår, försämrad muskelfunktion, ohälsa i munnen samt nedsatt hjärt-lung-funktion.

En undernärd person blir kvar på sjukhus ca 3 - 4 dagar längre än en välnärd och kostar 10 000 kr mer per vårddygn. Bra mat är alltså inte bara bra för den äldre utan också för samhället.

Vi i Centerpartiets seniornätverk vill att de verksamheter med ansvar för äldre inom hälso-och sjukvård, socialtjänst och LSS följer de föreskrifter och allmänna råd om förebyggande av och behandling vid undernäring som började gälla i november 2022. Det ska finnas rutiner för hur personalen ska agera när de ser tecken på undernäring eller risk för undernäring och att de vet vem de ska kontakta. Undernäring inom äldreomsorgen måste bekämpas.

För oss i (C) eniornätverket är det viktigt att vi verkar för jämlik hälsa, vård och ett värdigt liv för alla under hela livet.

(C)eniornätverket i Jämtland/Härjedalen
Inger Jonsson, Lit/Östersund
Jan-Gunnar Eliasson, Strömsund
Harriet Andersson, Ragunda
Britt Larsson, Krokom
Håkan Larsson, Krokom
Tommy Lennartsson, Krokom
Ann-Sofie O´Dwyer, Bräcke
Elisabeth Andersson, Bräcke
Lena Åkerlind, Bräcke
Berit Johansson, Berg
Eva Simonsson, Berg

Powered by Labrador CMS