M: Krokoms kommun behöver alternativa utförare

Det bästa utförandet hittas mest effektivt genom sund ”tävlingsanda” och samarbete mellan olika aktörer.

Nu byggs det nya äldreboendet, särskilt boende (SÄBO), i Krokom! De första spadtagen har tagits och arbetet i området Kvarna ökar fram till inflyttningen hösten 2023. Tillsammans med övriga samverkanspartier har Moderaterna gjort ett omfattande arbete utifrån övertygelsen om att Krokoms kommun behöver alternativa utförare.

För det är ju så att det bästa utförandet hittas mest effektivt genom sund ”tävlingsanda” och samarbete mellan olika aktörer. Då ges kloka idéer de bästa förutsättningarna att spira och ger rätt kvalitet till rimlig kostnad.
Socialnämndens presidium har tillsammans med tjänstemän tagit fram en upphandling som vann nationellt förstapris.

Vi kan redan idag se att den kostnad vi betalar till utföraren av boendet blir lägre än den vi har i den egna regin. Det ska bli spännande att se vad kommunen kan lära sig av vår externa aktör och vad kommunen kan lära dem!
I och med detta äldreboende kommer det att bli många nya arbetstillfällen.

Vi inför samma kontrollsystem på samtliga SÄBO i kommunen och samma krav som ställs på den externa utföraren kommer även ställas på den egna regin.
Moderaterna ser gärna att fler upphandlingar görs med stor lyhördhet för den kompetens som finns i branschen. Genom att ta tillvara på kunskap som finns externt kan vi berika både den egna regin och kommunen som helhet.

Endast så kan vi göra en bra kommun ännu bättre!

 Björn Hammarberg (M), kommunalråd, vice ordförande kommunstyrelsen

 Frida Skoog (M), vice ordförande socialnämnden

Powered by Labrador CMS