Liberal syn på cannabis drabbar unga

En mer liberal syn på cannabis och annan narkotika drabbar inte minst barn och unga. Trots det saknas ofta ett barnrättsperspektiv i narkotikadebatten – där den vuxnas användning i stället står i fokus.

FN:s barnkonvention är den enda av konventionerna om de mänskliga rättigheterna som omnämner narkotika. 

Där står att barn ska skyddas från olaglig användning och handel med narkotika – men även att barnets bästa alltid ska beaktas och att varje barn har rätt till liv, överlevnad och utveckling. 

Just därför har vi tagit fram rapporten Cannabis ur ett barnperspektiv, som visar hur barn påverkas av egen användning, men även av deras föräldrars förhållningssätt.

 För det finns all anledning att skydda barn och unga från användande av cannabis och annan narkotika, då skadeverkningarna är som störst under den tid som barns och ungas hjärnor är i utveckling. Barn påverkas även av föräldrars konsumtion – från graviditeten och genom barndomsåren och konsekvenserna blir extra tydliga i länder med en liberal narkotikapolitik. 

I Kanada, som legaliserade cannabis 2018, använder drygt en fjärdedel av föräldrarna cannabis för så kallat rekreationsbruk. Med det följer en större tillgänglighet till cannabisprodukter i hemmet och fler fall av akuta förgiftningar bland små barn. 

 Vi kan dra lärdom av de länder där utvecklingen går åt fel håll – men framförallt ska vi lyfta och sprida goda exempel på förebyggande insatser. Vi har tillräckligt många barn som växer upp med föräldrar med riskbruk eller beroende av alkohol eller narkotika. 

Vårt fokus måste vara att minska konsumtionen i samhället, inte öka densamma – och då krävs det att vi tar ansvar som både individer och samhälle för att säkra barns rätt till en drogfri uppväxt. 

Peter Moilanen, Narkotikapolitiskt Center och Olle Häggström, ordförande IOGT-NTO Mitt 

 

 

Powered by Labrador CMS