Låt 2023 vara yrkesutbildningens år!

Företagarna vill se långsiktiga och kraftfulla satsningar på yrkesutbildningen.

Vi har ett nytt år framför oss, men kan det bli gott? Många julklappar har i alla fall delats ut och mer eller mindre realistiska nyårslöften avgivits. Vi har fått se såväl glada som beslutsamma miner.

Det gäller människor i alla faser av livet – inte minst alla de som ska börja gymnasiet i höst. Den 17 januari 2023 öppnar gymnasievalet och det är återigen dags för viktiga beslut att tas. För individen och för samhället.

Tyvärr finns det då också en stor risk att Sveriges små och medelstora företag står inför ännu en besvikelse där behovet av yrkesutbildade återigen vida överstiger antalet intresserade studenter.

Under mer än tio års tid har svårigheten att hitta lämplig arbetskraft varit företagens största hinder för att kunna växa och inom många branscher väntas bristen bli alltmer alarmerande.

Ny statistik från SCB, Arbetskraftsbarometern 2022, visar att det är stor brist på nyutexaminerade med gymnasiala yrkesutbildningar inom ett flertal områden. Detsamma gäller antalet yrkeslärare på många områden. Undersökningen visar även att 9 av 10 arbetsgivare har svårt att hitta personer med yrkeslärarutbildning.

SCB:s undersökning är den senaste sammanställningen i en lång rad av rön som visar samma sak.

Eftersom arbetskraft med yrkesutbildning från gymnasial och eftergymnasial nivå är allra mest efterfrågad bland företagen är det en situation som är ohållbar och som riskerar att allvarligt skada svenska små och medelstora företags möjlighet att utvecklas, växa och överhuvudtaget fungera.

Företagen har svårt att rekrytera från alla utbildningsnivåer, men arbetskraft med yrkesutbildning från gymnasial och eftergymnasial nivå är allra mest efterfrågad. Konkret handlar det bland annat om yrkesutbildade från gymnasiet inom transportyrken och gymnasieprogram med inriktning mot kyl- värmepumps- och ventilationsteknik, fordonsutbildning, byggutbildning samt utbildning i automation.

Det råder även brist på nyutexaminerade civil- och högskoleingenjörer inom teknisk fysik samt maskin-, fordons- och farkostteknik.

Samtliga yrken av stor vikt för Sveriges framtid. Nyårslöften har ett dåligt rykte och nog kan det vara så att löften där den som lovar bara sviker sig själv är för lätta att bryta. Men om vi i stället säger att den som lovar sviker vårt lands framtid?

Visst måste det vara lätta att hålla ett sådant löfte? Företagarna vill se långsiktiga och kraftfulla satsningar på yrkesutbildningen. Likaså krävs satsningar på yrkeslärare - om fler ungdomar ska kunna gå de yrkesutbildningar som efterfrågas i arbetslivet måste det finnas lärare som kan utbilda dem.

Lärande är viktigt under alla årstider så vad passar bättre än att avsluta med en ny version av Viktor Rydbergs dikt ”Tomten”?

Yrkesutbildningens sök är lågt eleverna söka och välja Få vill sova i enslig gård och vågar ej sin framtid tälja Jobben väntar i branscher här, Jobb säger företag som lär, Jobb är ju hela saken. Hoppas utbildningsministern är vaken.

Joakim Sjöstedt, regionchef Företagarna Jämtland-Härjedalen

Anna Jansson Libietis, expert utbildning och kompetensförsörjning på Företagarna

Powered by Labrador CMS