Låt 16-åringar rösta i EU-valet

Låt fler forma framtiden.

9 juni är det val till Europaparlamentet - ett parlament som för 6 år sedan rekommenderade medlemsländerna att låta 16-åringarna delta med sina röster. 

Så 9 juni går 16 åringar i Belgien, Malta, Tyskland och Österrike för att rösta i Europaparlaments-valet.

Men inte i Sverige! 

Den svenska demokratiutredningen "Låt fler forma fritiden" föreslog frivilliga kommuner att testa och utvärdera resultatet av att låta 16 åringar delta i kommunalvalet. Inspirerat av ett norskt försök som hade fallit väl ut. 

Men dessvärre - förslaget har blivit liggande i någon byrålåda. 

Så vi har fortsatt 18 år som rösträttsåldern! Eller har vi det!? Genomsnittsåldern för när personer får möjlighet att rösta för första gången är i praktiken drygt 20 år eftersom vi bara har val vart fjärde år och man måste ha fyllt 18 år före valdagen. 

 Så några förslag baserat på erfarenheter från andra länder och goda erfarenheter av 16 årsgränsen vid val i Svenska kyrkan. Och dessutom ställer samhället krav på sina 16-åringar: 16-åringar är straffmyndiga, omfattas av totalförsvarsplikten och de som jobbar eller startar företag måste betala skatt. 

 * Så låt alla som fyller 18 år under valåret få rösta i nationella och lokala val samt EU-val. 

 * Så låt kommuner på en frivillig basis låta 16 åringar delta i kommunalvalet. Utvärdera resultatet. 

Låt oss hinna med detta till valåret 2026! 

 Per Hedman, barnläkare

 

Powered by Labrador CMS