Länsstyrelsen svarar tydligen bara pressen!

Det känns konstigt att föra dialogen i media med Länsstyrelsen.

Men det är tydligen enda sättet att kommunicera med dess handläggare. Trots upprepade mejl och telefonsamtal kommer svaren först via Jämtlands tidning. 

Vi ställer dock oss mycket frågande till de svar som ges och hoppas att Länsstyrelsen kan förtydliga: 

 Vilket lagrum vilar sig Länsstyrelsen på när utsläppande av hundratals kor på andras marker uppmuntras och kompenseras ekonomiskt ? Länsstyrelsen har handlagt frågan och beviljat bidrag under många år och bör därför kunna svara direkt. 

 Om lagrummet tillstyrker detta finns det väl ingenting som hindrar Klövsjös markägare att släppa ut boskap, lär bli hundratals, i andra delar av länet och få EU-bidrag förmedlade av Länsstyrelsen? (Verkar vara en affärsidé att anamma!) 

 Vi håller på att sammanställa alla skador som frigående kreatur orsakat med beräknad kostnad för återställande. Är det ägaren av djuren eller utarrenderande markägare som är skadeståndsansvarig, alternativt solidariskt ansvariga? 

 Eller ersätter Länsstyrelsen drabbade markägare? 

 Handläggningstiderna för de djurägare som tidigt i våras lämnat in sina ansökningar verkar väldigt långa. 

De väntar således fortfarande på beslut från Länsstyrelsen om de får sina bidrag eller inte, dessa beslut borde väl tas innan dessa djurägare släpper ut sina djur? Då kanske vi sluppit årets skador! 

 Skrivelsen vi inte fått svar på handlar om specifika frågor som möjliga sänkta djurkvoter utifrån vissa kriterier och annat. Detta har ingenting att göra med Länsstyrelsens kommande beslut till de djurägare som önskar belasta våra marker. Det bör inte ha något att göra med icke färdiga ärenden utan det bör höra till god ton att besvara frågor. Har Länsstyrelsen någon policy för detta utan kan varje handläggare välja att behandla länets invånare hur som helst? 

 Markägarna Klövsjö, genom 

Jan Zakrisson 

 

Powered by Labrador CMS