Kvitsleströmmarna – HOTAT

Fisket hotas om det blir en fiskeodling vid Rödön.

Det har kommit till vår kännedom att det planeras en fiskeodling vid Rödön. Där skall odlas Regnbåge. Vi i fiskevårdsföreningen Kvitsleströmmarna- Ockesjön motsätter oss på det bestämdaste att detta genomförs. Varför då?

  • Regnbågen är en invasiv art. Den hör inte hemma i våra vatten

  • Uppenbar risk att fisken ”rymmer” från odlingen. Det kan innebära ett stort hot mot vår inhemska örings-och harrbestånd. Se vad som hänt med odlingen vid Svenstavik.

  • Risk för övergödning av vattnet. Det innebär bl a tillväxt av alger mm. Denna tillväxt kan komma att även beröra Indalsälvens hela flöde från Storsjön, Stugun, Hammarstrand, Liden och nedströms.

Fisket i Kvitsleströmmarna är välkänt i stora delar av Sverige och Europa. Många besökare kommer för att idka fiske i ett av Sveriges bästa örings-och harrvatten. Om denna odling genomförs riskerar vi att vårt naturliga bestånd allvarligt urholkas och med det betydligt färre fisketurister.

Länsstyrelsens planer på att öka Rödingsbeståndet i Storsjön, även detta projekt hotas. Om Regnbågen ”rymmer” så är denna satsning praktiskt taget meningslös.

Vi uppmanar alla medborgare runt Storsjön, Kvitsleströmmarna och Dammån att hjälpa till att sätta STOPP för planerna.

Kvitsleströmmarna-Ockesjöns fvo

Martin Rolén

Ordf fvo

Powered by Labrador CMS