Stödsamtal till föräldrar och anhöriga i Krokom

KROKOM (JT) Nu inrättar kommunen en tjänst som innefattar vård- och stödsamtal till föräldrar och nära anhöriga till barn och ungdomar i åldrarna 0-17.

Samtalen ska handla om utmaningar i föräldrarollen och är kostnadsfria men max fem till antalet. Om så är lämpligt ingår även barnet/ungdomen i träffar och samtalen kan leda till vidare hjälp. Möjlighet till tolk kommer att vinnas. Samtalen omfattas av sekretess och journalförs inte. Dock omfattas samtalen av anmälningsplikt vilket innebär att det finns en skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa.

Powered by Labrador CMS