Ung Reporter

Kalle Olsson är socialdemokratisk riksdagsman för Jämtlands län. Arkivbild

Ungas valfrågor - socialdemokraterna

Valet i Sverige 2022 nalkas. Det är i faktum bara månader kvar tills det är dags att rösta. Barn födda 2004 ska delta i sitt första val någonsin och det snurrar tusen frågor i deras huvuden.

Publicerad

Det viktigaste är att rösta på det parti som har mest liknande åsikter som en själv. I varje parti kommer det alltid finnas en eller flera punkter du inte kan stå för, men det är bättre att rösta blankt än att inte rösta alls. Idag har Socialdemokraternas Kalle Olsson svarat på de tre frågorna om valet i JH.

Vilka ungdomsfrågor anser ert parti är de viktigaste för Jämtland Härjedalen?

Många unga, inte minst tjejer, mår psykiskt dåligt. Vi menar att mycket mer måste göras för att stötta och möta unga med psykisk ohälsa, både vad gäller tidiga stödinsatser samt resurser för att korta väntetider till barn- och ungdomspsykiatrin. En annan viktig fråga är att alla barn och ungdomar får rätt stöd och insatser för att klara skolan. Gemensamt för dessa frågor är att vi anser att satsningar på välfärden måste prioriteras före skattesänkningar.

Vad har ert parti rent konkret gjort för barn och ungdomar i Jämtland Härjedalen under den nu existerande mandatperioden?

Vi socialdemokrater har i regeringsställning satsat stort på just välfärden, så att exempelvis fler vuxna har kunnat anställas i skolan. Vi har också satsat mycket resurser på polisen. Vi vet att både unga och äldre kan uppleva otrygghet, exempelvis när de rör sig sent i centrala Östersund, och därför är det viktigt att öka antalet poliser.

Ett lokalt initiativ som Socialdemokraterna i länet framgångsrikt har drivit är frågan om avgiftsfria mensskydd för tjejer som går i skolan. Flera av länets kommuner har nu valt att införa fria mensskydd i enlighet med vårt förslag.

Vad skulle ni vilja säga till den unga vuxna som får rösta för första gången i höst?

Använd din röst! Vi ser hur demokrati och demokratiska värden trycks tillbaka runt om i världen, nu senast i USA där kvinnors rätt att bestämma över sina kroppar kraftigt begränsas. Gång på gång påminns vi om att demokrati aldrig kan tas för givet.

Rösta för en samhällsutveckling där vi tar tillbaka kontrollen över välfärden, trycker tillbaka den grova brottsligheten och blir ett ledande land i klimatomställningen.

Socialdemokraterna vill förbättra kanske framför allt unga tjejers psykiska hälsa. Det är de inte ensam om då flertal partier nämnt samma sak förr. Däremot är det de första som tar upp hur mensskydd bör vara gratis. Detta är en betydelsefull tanke för alla kvinnor men det har alltid funnits partier som haft motargument.

En sak som är säker är att alla partier verkar enade om hur samhället måste bli en tryggare plats och det kan det inte bli förens alla människor behandlas lika. Nu väntar jag bara på Sverigedemokraternas svar, sedan kan vi ladda upp för valet.

Powered by Labrador CMS