Jobba för högre pensioner!

Vad gör Jämtlands riksdagsledamöter för högre pensioner?

Det orange kuvertet har nyligen skickats ut till pensionärer i Jämtland. Kuvertet – Pensionsmyndighetens årsbesked om den allmänna pensionen – riskerar att bli en obehaglig påminnelse om att pensionerna halkar efter. Inbetalningarna till pensionssystemet måste öka så att alla kan leva på sin pension, skriver företrädare för Pensionärernas riksorganisation, PRO. 

I år blir höjningen av inkomstpensionen ynka 1,0 procent. Det är lägre än inflationen, alltså takten som priserna ökar med, vilket innebär att pensionärernas köpkraft sjunker. Inkomstpensionen räcker till allt mindre och det märker pensionärerna av.

Oron för den egna ekonomin är stor i de generationer som har byggt dagens Sverige. När vi frågar 922 av PRO:s medlemmar i Jämtland svarar 39 procent att de är oroliga för sin ekonomi. Pensionärerna är med andra ord hårt pressade, men från riksdagspolitikerna är det tyst.

I höstas kom besked om att regeringens pensionsgrupp breddas. Tre partier – Sverigedemokraterna, Västerpartiet och Miljöpartiet – har tagit plats i den grupp där pensionsfrågorna avgörs. Alla riksdagspartier är nu med och beslutar om pensionerna. Men viktigare än pensionsgruppens sammansättning är att gruppen förmår fatta beslut som leder till högre pensioner.

PRO har två konkreta krav för att snabbt pressa upp den allmänna pensionen.

Vi behöver höja pensionsavgiften så att en större del av inkomsten sätts av till pension. I dag är avgiften 17,21 procent av lönen – i ett första steg måste den höjas till 18,5 procent. Höjningen bör komma både dagens och framtidens pensionärer till del. 

I dag gör pensionssystemet stora överskott. Det kommer in mer pengar i systemet än vad som går ut. I systemets buffert, de statliga AP-fonderna, har det samlats 2 000 miljarder kronor. En viss buffert behövs, men nu har vi kommit till den punkt då överskott kan betalas ut i form av högre pension. En ”gas i pensionssystemet” kallar vi detta.

Många kommer att känna missmod över beskedet i det orangea kuvertet. Men den reaktionen leder ingenstans. Vårt pensionssystem är en politisk fråga och det betyder att vi kan påverka det demokratiskt. PRO ställer krav på alla riksdagspartier att det krävs beslut om högre pensioner.

Därför vill vi härmed fråga alla Jämtlands riksdagsledamöter – vad gör du för att påverka nivån på pensionerna?

Åsa Lindestam, ordförande PRO 

Gertrud Nygren, ordförande PRO Jämtlands län 

Powered by Labrador CMS