Jaktlagstiftningen behöver reformeras!

Dagens jaktlagstiftning är ett lapptäcke som grundar sig på lagar från 1938 och 1987.

Till detta ska läggas olika direktiv från EU. Att det finns skäl för en reformering och modernisering av hela lagstiftningen på detta område torde det inte finnas någon tvekan om.

Jag blir därför glad när jag ser att Centerpartiet lyfter fram vikten av en ny jaktlagsutredning och inrättande av en viltmyndighet som åtgärder som den kommande regeringen kan genomföra snabbt. Själv hade jag uppdraget som särskild utredare av jaktlagstiftningen för tio år sedan. Efter regeringsskiftet 2014 beslutade emellertid den nya regeringen att utredningen skulle upphöra. Ett olyckligt beslut. Vår utredning hann dock utarbeta två delbetänkanden innan den fick ta itu med huvuduppdraget, en reformering av jaktlagstiftningen.

Dels om vikten av en ny myndighet (”Viltmyndigheten – jakt och viltförvaltning i en ny tid”, SOU 2014:71), dels om utfordring (”Vildsvin och viltskador – om utfordring, kameraövervakning och arrendatorers jakträtt”, SOU 2014:54). Ett förslag som kan beslutas relativt snabbt är att lyfta ut jakt- och viltfrågorna från Naturvårdsverket till en särskild myndighet.

Riksdagens majoritet har för flera år sedan ställt sig bakom kravet, men utan att regeringen har agerat. Det är dags nu! En viltmyndighet bör med fördel ligga nära de frågor den hanterar. Från Centerpartiet i Krokom har vi pekat på Grönt Center i Ås som en lämplig lokalisering.

En reformerad jaktlagstiftning är en viktig fråga bland många för landsbygden. Andra krav som Centerpartiet särskilt lyfter för snabbt hanterande av en kommande regering är en kraftig förbättring av vägarna på landsbygden, utbyggd mobil- och bredbandstäckning, reformerat strandskydd – och, oerhört viktigt, stärkt matproduktion som ger ökad självförsörjning.

Mycket kan göras snabbt. På lite längre sikt gäller det också att genomföra en skattereform som ger bygder, kommuner och regioner en rättmätig del av de värden som genereras i deras områden. Det handlar om att ta hela landet i bruk!

Håkan Larsson, centerpartist på Rödön och tidigare jaktlagsutredare

Powered by Labrador CMS