Invandringsstopp slår mot Bräcke kommun

Har orsakat personalkris, nedläggningshot och rivningar.

 År 2010 kom den dåvarande moderatregeringen överens med Miljöpartiet om en ökning av invandring till Sverige, genom att ändra på reglerna som underlättade det. När då invandringen till Sverige ökade, så ökade Bräcke kommun solidariskt sin invandring som kulminerade 2015 då blev det totalstopp för invandring till Sverige och även då till Bräcke kommun. 

Från 2010 till 2015 byggde Bräcke kommun upp en ökad invandringsmottagning som innebar en ökning av personal inom SFI, grundskolan, tolkar, administration, stödboende samt andra utgifter som tillkom och kommunens lägenheter blev uthyrda. Bräcke kommun gick från att få nio miljoner kr i ersättning från Migrationsverket 2010, till att få femtiosju miljoner kr 2016 från Migrationsverket i ersättning för invandringsmottagningen. 

Men när totalstoppet kom då fick kommunen betala nedmonteringen av hela flyktingmottagandet själva under många år, och även hyrorna för kommunens tomma lägenheter. Bräcke kommun fick 2020 fyra miljoner kr i ersättning för flyktingmottagningen, men hade ett kommunalt underskott på tio miljoner kr delvis orsakat av den stoppade invandringsmottagningen till kommunen. 

Bräcke kommun var solidariskt och ökade invandringen till kommunen när invandringen till Sverige ökade på grund av ett politiskt beslut av dåvarande regering. Nu får de svaga grupperna inom vården skolan och omsorgen i Bräcke kommun betala priset för det, genom personalbesparingar på dessa områden.

Bräcke kommuns överskott 2010 var 100 000 kr och ersättning från Migrationsverket var 9 000 000 kr. 

Bräcke kommuns överskott 2016 var 9 000 000 kr och ersättningen från Migrationsverket var 57 000 000 kr. 

Bräcke kommuns underskott 2020 var -10 000 000 kr och ersättningen från Migrationsverket var 4 000 000. 

Efter att det blev stopp på invandrings mottagandet till Bräcke kommun 2015 så såg kommunen 2018 att dom behövde gå ner från 90 anställda till 60 anställda inom grundskolan. Men ett då relativ lågt elevantal efter 2018 fördelade på flera skolor blir det svårt att få optimalt antal elever per klass. Det leder till en högre bemanningsgrad än andra kommuner. 

Om vi hade haft kvar samma nivå på invandringen som 2010 tills nu, då hade vi haft det antal elever i grundskolan och som krävs för att ha kvar personalstyrkan på 90 personer och ingen av kommunens kvarvarade skolor hade varit nedläggningshotade 

Bräcke kommun har efter 2010 haft en kraftig underhållsskuld på sitt lägenhetsbestånd delvis beroende att alla tomma lägenheter varit uthyrda till Migrationsverket till det ökade antalet invandrare som kom efter 2010. Men efter 2015 och det blev stopp för invandring till Sverige och även till Bräcke kommun så då kraschade kommunens ekonomi, och då hade kommun inte råd med underhåll för sina lägenheter och det är en orsak till att vi nu river delar av vårt lägenhetsbestånd 

Bräcke kommun har en vuxenutbildning där vi exempelvis utbildar undersköterskor. 2015 då hade den utbildningen 50 elever varje år men efter invandrings stoppet, så har den utbildningen nu 20 elever med samma kostnad som med 50 elever, men med mindre intäkter 

Efter krisen som var i början av 1990 talet så har Bräcke kommuns ekonomi varit stabil utan dramatiska förändringar tills 2015 och invandringsstoppet kom till vår kommun. Sen kom Corona och Ukraina kriget som 2022 drabbade Bräcke kommuns ekonomi hårt men högre räntor, högre inflation, högre elpriser och andra ekonomiska problem. 

Man förstår då att ansvariga politiker i kommunen efter 2018 har haft helt andra ekonomiska problem att ta ansvar för, än politikerna innan hade att brottas med från 1994 fram till 2018. 

Kjell Berg, Bräcke 

 

Powered by Labrador CMS