Inga solcellsparker i Jämtlands län

Men potentialen för riktigt stora anläggningar finns.

 

I Jämtlands län saknas helt nätanslutna solcellsanläggningar på över en megawatt. Det innebär att länet hamnar på en bottenplats vid en jämförelse med andra län. Men potentialen för riktigt stora anläggningar finns förstås också i Jämtlands län. 

 Vi kan nu se en boom för solenergi i hela världen. På kontinenten finns redan många solparker på flera hundra megawatt och andelen sol i kraftmixen är 8 procent där, mot 1,2 procent i Sverige. Detta trots att förutsättningarna för solkraft är lika goda här som i norra Tyskland och Holland. Dessutom ökar den svalare temperaturen solcellernas verkningsgrad. Det enda svenska län som kan hävda sig någorlunda mot övriga Europa är Skåne med 24 anläggningar över en megawatt.

 I Indien och Kina finns parker med en installerad effekt på över 2 000 megawatt. Sanningen är alltså att Sverige saknar riktigt stora solcellsparker trots att förutsättningarna är goda. Det är synd, för solenergin har något som alla andra kraftkällor saknar: Möjligheten till snabb utbyggnad så att den kan ge ett betydande bidrag till elproduktionen på endast något eller ett par år.

 Nyligen presenterade professor John Hassler sin utredning med förslag till klimatomställning. Där finns ett viktigt förslag som kan komma att undanröja osäkerheten och snabba på utbyggnaden av solparker. Han skriver att man ska överväga att införa utbyggnad, överföring och lagring av el som ett överskuggande samhällsintresse. Det ska dessutom “normalt ges en högre vikt än andra samhällsintressen”. Det är ett mycket klokt förslag som kommer kunna spela stor roll för att påskynda utbyggnaden av storskalig solenergi och därmed för hela energiomställningen.

 Det är just nu alldeles rätt tid att få fart på utbyggnaden av solenergi med tanke på att sysselsättningen i landet viker. Inte minst gäller det byggbranschen. Med en framsynt politik kan en del av dem som nu tvingas lämna sina jobb istället övergå i utbildningar för att få fram fler solcellsmontörer och -projektörer till en växande marknad. 

 Inom kort lägger regeringen fram en ny klimathandlingsplan. Den måste innehålla en väsentligt höjd ambitionsnivå för solcellsparker i hela landet. Nu är det upp till bevis för klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari. Måtte hon inte vara blind för solkraftens möjligheter. Avsaknaden av stora markanläggningar för solkraft i Jämtlands län, som siffrorna från senaste årsskiftet visar, är besvärande. Men med rätt politiska beslut slipper länet hamna på efterkälken. 

Anna Werner, vd Svensk Solenergi 

 

Powered by Labrador CMS