Inför Nordens dag 23 mars: Nordens tid är här!

I den senaste Nordenbarometern – Föreningen Nordens opinionsundersökning – fick svenskar välja tre ord för att beskriva Norden.

Hälften valde demokrati, var tredje svarade natur och var fjärde tänkte på frihet. Utifrån dessa positiva omdömen är samarbete det självklara ordet för oss i Föreningen Norden Östersund/Jämtland. 

Den 23 mars firas Nordens dag, en dag för att uppmärksamma hur viktigt samarbete över de nordiska gränserna är. Nordenbarometern 2023 visar att det nordiska samarbetet har starkt folkligt stöd. Hela 90 procent av svenskarna instämmer helt eller delvis i att det behövs mer samarbete i Norden för att klara framtida utmaningar. 

Statsministrarnas vision om att Norden ska bli ”världens mest hållbara och integrerade region” till 2030 är mycket positiv, men det krävs konkreta åtgärder för att förverkliga visionen. Vi hoppas att Sverige, som i år är ordförandeland i Nordiska ministerrådet, offensivt bidrar till detta. De nordiska regeringarna och parlamenten har ett stort ansvar för att det starka folkliga stödet ger resultat. 

Samarbete över de nordiska gränserna är viktigt för oss alla. Här i Jämtland Härjedalen är det särskilt viktigt att den nya gränskommittén med Trøndelag, Fellesrådet, blir ett kraftfullt redskap för att knyta samman vår gemensamma region. I ljuset av rådande säkerhetsläge och när hela Norden samlas på samma säkerhetspolitiska grund måste detta exempelvis medverka till bättre kommunikationer. Samarbetet bör självfallet fördjupas även på många andra samhällsområden. 

Föreningen Norden har i över hundra år uppmuntrat nordiskt samarbete och möjliggjort möten, dialoger och samarbeten. Hållbara och fungerande samarbeten bygger på tillit och samhörighet, vilket förstärks när människor möts och lär känna varandra. Vår förening, grundad 1926, för snart hundra år sedan, arbetar i denna anda. Naturligt nog är vi inriktade på att stärka kontakterna med våra närmaste grannar i Trøndelag, men vi uppmärksammar även varje år Finlands självständighetsdag den 6 december. 

Välkommen att delta i arbetet för samarbete över de nordiska gränserna! Ett samlat och enat Norden är en styrka för framtiden. Med en gemensam säkerhetspolitisk grund är förutsättningarna goda för att stärka samarbetet även på andra samhällsområden. Föreningen Norden vill ge sitt bidrag. Föreningen Norden arbetar för ett starkt Norden, vilket är bra för oss själva, för Europa och för världen. 

Nordens tid är här! 

Håkan Larsson, Ingrid Printz, Jan Molde, Bert-Olof Zackrisson, Tenho Mäkelä, Erik-Widar Andersson, Stefan Fax, Bengt Sundsten, Anders Sundin och Ole Rönning Kristiansson Föreningen Norden Östersund/Jämtland

Powered by Labrador CMS