Hur ska uranet behandlas i Oviken?

Inga klargörande svar från Aura Energy. 

Vid Aura Energys (AE) samrådsmöte i Oviken 28/11 ställdes många relevanta frågor. Som väntat fick vi i publiken inte särskilt klargörande svar. AE:s företrädare hänvisade till den kommande miljökonsekvensbeskrivningen såväl när det gäller påverkan på grundvattnet, luftföroreningar, transporter mm. 

När det gäller frågan om hanteringen av uranet i alunskiffret fick vi emellertid ett besked. Helt kort förklarade Vd David Woodall att det uppgrävda uranet ska behandlas med kemikalier så att man får en uranoxid som sedan ska förvaras i form av kakor på gruvområdet under speciella säkerhetsförhållanden tills det eventuellt blir möjligt att skicka det vidare för anrikning mm. 

Det framställdes som något mycket enkelt och säkert och kanske lugnade det några. 

Jag vill att det står klart att redan när den uranhaltiga malmen bryts frigörs radioaktiva gaser och radioaktivt damm. Sådana ämnen som förekommer tillsammans med uranet är radium, torium, radon m fl giftiga ämnen. Radioaktiva sönderfallsprodukter blir också kvar i gruvavfallet och riskerar att läcka ut. 

Det är en fråga som det blir viktigt att bevaka i miljökonsekvensbeskrivningen, och det ska bli intressant att ta del av AE:s förslag till lösning av dessa problem!

Karin Jirdén - Oviken 

 

 

 

 

 

 

Powered by Labrador CMS