Härjedalens kommun vill avverka fjällnära skog – bygger ut VA-nätet

BRUKSVALLARNA (JT) Härjedalens kommun vill avverka 4,2 hektar fjällnära skog i Bruksvallarna. Detta för att förbättra VA-nätet.

Publicerad
Längs den här sträckan vill kommunen avverka skog.
Längs den här sträckan vill kommunen avverka skog.

Det är Skogsstyrelsen som har fått in ansökan från Härjedalens kommun, men det är Länsstyrelsen som kommer att avgöra ärendet.

“Då Skogsstyrelsen inte har tillsynsansvaret för avverkning av skog där skogsmarken efter avverkning planeras tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion skickar Skogsstyrelsen ansökan till Länsstyrelsen”, skriver Skogsstyrelsen i ett svar till kommunen.

Totalt är det 4,2 hektar fjällnära skog som Härjedalens kommun vill avverka mellan Flon och Bruksvallarna.

Planen är att avverkningen ska ske nu under 2023 eller 2024. Därefter ska VA-nätet byggas ut.

“Ändamålet med planerad avverkning är att anlägga nya överföringsledningar för vatten och avlopp med tillhörande pumpstationer mellan Bruksvallarna och Flon som utgör en etapp av planerad ny ledningssträckan mellan Ramundberget och Kåvan”, skriver Härjedalens kommun i sin ansökan.

Avverkningen av den fjällnära skogen är för att ge plats för schaktmassor och fordon under byggtiden.

“Arbetsområdet kommer att återställas och befintlig marknivå kommer att bibehållas efter att åtgärderna är utförda förutom vid pumpstationsbyggnaderna längs ledningssträckan”, skriver kommunen.

Orsaken till att Härjedalens kommun behöver öka VA-nätets kapacitet är den ökade fjällturismen i området.

“I dagsläget har trycket ökat på kommunens befintliga anläggningar där flertalet inte längre har kapacitet att klara ytterligare belastning. Dessutom behövs planerade åtgärder för att kunna uppnå myndighetskraven vad gäller miljö- och hälsoskyddsaspekter”, avslutar kommunen.

Powered by Labrador CMS