Hård opposition från V när S fortsätter gå åt höger

Vänsterpartiet är det enda pålitliga vänsteralternativet i Krokoms kommun!

Vägen för Krokoms kommun är nu utstakad för de kommande fyra åren. Vänsterpartiet har behållit alla mandat i fullmäktige, vi tackar våra väljare för förtroendet att fortsätta att driva en politik för ett tryggt, levande och jämlikt Krokom. Men det står nu klart att Socialdemokraterna valt att alliera sig med både Moderaterna och Kristdemokraterna. Från Vänsterpartiet Krokom väntar nu en rak och hård opposition!

Vänsterpartiet är det enda pålitliga vänsteralternativet. Vi kommer fortsätta att driva vänsterpolitik och driva oppositionen i Krokom. Vi kommer inte att acceptera att välfärden säljs till vinstdrivande intressen. Vi står för ett solidariskt samhälle där vi tar hand om varandra och för en human flyktingpolitik och allas lika värde. De demokratiska värdena är vår ledstjärna, där alla har samma rätt till god vård, förskola och skola med kvalitet, bra kollektivtrafik med mera.

Vänsterpartiet vill ha en kommun som erbjuder jämlika levnadsvillkor och möjligheter till ett bra liv - oavsett var man bor i kommunen. I Ås lika väl som i Gunnarvattnet. Krokom är dessutom en samisk förvaltningskommun och detta måste också medvetandegöras. Politiken har ansvaret för att skapa de rätta förutsättningarna för att detta ska kunna bli möjligt.

Vänsterpartiet kommer att jobba på oförtrutet och engagerat fortsätta att driva bland annat dessa frågor:

• Höj bemanningen inom äldreomsorgen!

• Sex timmars arbetsdag inom vård och omsorg!

• Bygg fler hyresrätter med rimliga hyror!

• Kulturskolan ska vara avgiftsfri och tillgänglig!

• Utöka resurserna till de tidiga insatserna redan i förskolan!

• Inför en fritidsbank!

Marie Svensson, gruppledare Vänsterpartiet Krokom

Powered by Labrador CMS