Gymnasiebeslut i Berg – prestige viktigare än fakta?

Vi har faktiskt inte träffat en enda person på Fjällgymnasiets som är för beslutet.

Politiker behöver ibland ta beslut som är obekväma, men nödvändiga, för att till exempel hålla en budget eller säkra långsiktig kvalitet. 

Sen finns det beslut av en annan karaktär, där man kan tro att prestige är viktigare än fakta. 

Beslutet att gå med i Jämtlands gymnasieförbund behöver varken fattas för att hålla budget eller för att något ska blir bättre.

Eleverna har valt Fjällgymnasiet framför flera andra alternativa utbildningsanordnare för att just Fjällgymnasiet erbjuder en utbildning med utmärkt kvalité och en flexibilitet som inte finns någon annanstans i landet. 

Nu tycker ändå inte Socialdemokraterna och Centerpartiet i kommunen att det räcker.

Fjällgymnasiet behöver, enligt dem, få en ny huvudman och i utredning efter utredning upprepar dem mantrat ”ingenting kommer att förändras, det är bara huvudmannaskapet som kommer flyttas”.

Om inget kommer att förändras, varför vill man då så gärna gå med i Jämtlands gymnasieförbund?

Efter att beslutet fattades i utbildningsnämnden beställdes ytterligare en utredning av majoriteten, en så kallad ”second opinion”, vilket inte kan tolkas på annat sätt än att man brister i tilliten till sina egna politiska beslut. Kan det kanske vara på grund av ordförande i Utbildningsnämnden som förklarade sig jävig när Kommunfullmäktige behandlade frågan? 

Kanske var just den beställningen ändå klok eftersom processen har hanterats undermåligt från början och beslut fattats utan tillräckliga underlag och trots handlingar som försvunnit. 

Med sällsynt skådad brist på politisk lyhördhet har elever, lärare och föräldrar både känt sig och blivit illa behandlade under processen. 

I oppositionen har vi valt att lyssna på Fjällgymnasiets personal, elever och föräldrar.

Det stämmer helt enkelt inte som majoriteten säger att det är några få som är emot det här beslutet.

Vi har faktiskt inte träffat en enda person på Fjällgymnasiets som är för beslutet. 

Tillsammans med dess personal, elever och föräldrar vill vi i oppositionen fortsatt ha kvar huvudmannaskapet för Fjällgymnasiet i kommunen. 

Bevare oss alla från förmätna lokala socialdemokratiska och centerpartistiska företrädare som, med en allt för bekant ”von oben” retorik och krav på tillit förklarar för alla andra vad som är bäst för dom. 

Annsi Algotsson (Bergspartiet)

Linda Borg (M) 

 

 

Powered by Labrador CMS