Gör om, gör rätt för de som är födda 1957

Jag känner frustrationen över denna skatteblunder växa.

Med sjukersättning på deltid som slutade när jag fyllde 65 år och uppsägningslön anpassad till att kunna "valsas ut" till 65-årsdagen var jag tvungen att börja mitt pensionsuttag i fjol då riktåldern för pension var 65 år.

Jag såg fram emot att från och med det här året få den lägre inkomstskatten för pensionärer. Men tji fick jag med cirka 3 000 kronor högre skatt i månaden än pensionärer födda 56 och tidigare. Riktåldern är visserligen höjd till 66 i år, men i fjol var den 65 och lagt kort borde ligga!

Jag hoppas innerligen att Riksdagen och regeringen håller 57:orna skadeslösa och på detta sätt stoppar ett växande politikerförakt.

Och när jag redan är i farten: en ytterligare skatteskvader är trafikförsäkringsskatten, dess avskaffande är mera miljöriktigt än sänkta fossilskatter!

Thorsten Schütte

Powered by Labrador CMS