Ge inte bankerna skulden för kriminella bedrägerier

Lagstiftaren har misslyckats.

Efter att nyligen ha blivit utsatt för ett bedrägeriförsök riktat mot bankkontot kan man konstatera att lagstiftaren har misslyckats. Försöket inleddes med ett telefonsamtal där uppringaren försökte vara den goda fen men med syftet att kunna komma åt bankkontot. 

Tekniken kan ge den möjligheten tack vara att lagstiftningen tillåter anonymitet i telefonsystemet samt anonymitet i den digitala kommunikationen. Jag har motionerat i pensionärsföreningen, skrivit till regeringen och EU i denna så viktiga fråga. Tyvärr så är det ingen av dessa som vill ta sig an detta globala problem. Anonymiteten gynnar endast den som har en kriminell avsikt. 

Vi medborgare som vill använda de utmärkta digitala hjälpmedlen är de som numera tvingas avstå rationaliteten. 

Våra myndigheter medger inte längre den digitala kommunikationen, det går snart inte längre att skicka ett mail till en myndighet i dag. Man hänvisar till formulär på myndighetens hemsidor vilka ännu inte är färdigutvecklade för ändamålet. 

Man kan bara kommunicera på myndighetens absoluta villkor. Att bifoga en förklarande fil är ofta otillåtet eftersom den bedöms vara skadlig för att ta in i myndighetens digitala system. 

Om lagstiftaren bestämmer att inga anonyma telefoner och mailadresser tillåts så kan polisen bara hämta den person som kriminaliserar användningen av digitala hjälpmedel. 

Hur kan våra politiker acceptera att kriminella kan tillåtas rättigheter som vi vanliga medborgare inte behöver. 

Att angripa bankerna som bovar i detta drama visar bara på ren naivitet hos våra politiker. 

Per-Martin Edström 

Fortfarande bankkund 

 

Powered by Labrador CMS