Fungerar kommunens prioriteringar för vintervägunderhållet?

I varje gatukorsning är det trafikfarligt dålig sikt.

Fungerar kommunens prioriteringar för vintervägunderhållet? 

Sedan några år har kommunen bestämt att man skall ha en feministisk prioritering av sitt vintervägunderhåll. Förutom att det i de flestas öron låter fånigt, så får det i praktiken väldigt märkliga konsekvenser. 

Tanken är uppenbarligen att om man prioritera gång- och cykelvägar känner sig folkets kvinnliga del prioriterat och då är det ”feministiskt”. 

Kanske den kvinna på Alpvägen på Frösön, som inte fick fram den flyttbil hon hade beställt, trots allt inte kände sig särskilt prioriterad. Det var också precis det besked hon fick av kommunens gatuchef. 

Här uppe där jag bor i övre Karlslund har inte villagatorna sett ett snöröjningsfordon sedan snöfallet under helgen för två veckor sedan. Det innebär att det knappt går att mötas längs gatorna. Cyklister och fotgängare (även kvinnor) får pulsa runt mitt i gatorna och hoppas på att biltrafiken tar vederbörlig hänsyn. I varje gatukorsning är det trafikfarligt dålig sikt. 

Den buss som har sin vändplats vid hpl Skidspåret har stora bekymmer för det är så knaggligt där, som om det överhuvudtaget inte alls har snöröjts något. 

Men det finns ett stort undantag, kommunens prestigeprojekt bortom Remonthagen. 

Där går den fd A4:s grusväg ut mot Furulunds övningsområde. Den har klassats som gång/cykelväg, är 7-8 m bred och plogas pedantiskt. Den används nästan inte alls av några gående. Däremot är den ett bekymmer för skidåkare till och från Spikbodarna, då man tvingas passera denna väl avskrapade grusväg. Jag har försökt få kommunen att låta bli att snöröja/sanda denna vägstump, men det har i stället blivit en principfråga från de ansvariga, och argumentationen har stötts av de vackra orden: Ansvar och säkerhet prioriteras alltid på kommunens gång- och cykelvägar. 

Idag (11-23) efter gårdagens snöfall på c:a en dm när fortfarande inga villagator fått någon snöröjning i närliggande område var denna outnyttjade vägstump exemplariskt plogad till full bredd. Uppenbarligen har man också skrämt upp fritidsförvaltningens pistmaskinförare så till den grad, att dessa idag lättat på utrustningen inför passagen av denna väg, så att inte en snögnutta av misstag skulle hamna på denna väl snöröjda grusyta. 

Uppenbarligen finns det ingen feministisk skidspårning, för alla skidåkare oavsett män eller kvinnor tvingas tvärbromsa inför denna grusväg. 

Tyvärr får man konstatera att kommunen i denna hantering väl skulle platsa i Grönköpings veckoblad. 

Sten Bredberg 

Powered by Labrador CMS