Förminska inte kärnkraftens risker!

I en replik (6 juli) till mitt inlägg ”Kärnkraft – varken grön, förnybar eller fossilfri” hävdar Mattias Lantz, forskare och medlem i den till kraftindustrin knutna Analysgruppen, att kärnkraft har ”mycket låg klimatpåverkan”.

Han kritiserar mig för att ”sprida felaktigheter” och att inte prioritera ”ett vetenskapligt förhållningssätt”. Att han själv ingår i en grupp som uppenbarligen har till syfte att finna argument för kärnkraft är däremot förmodligen ”vetenskapligt”…

Jag är medveten om att professor Mark Z Jakobson och hans studier vid Stanforduniversitetet är omdiskuterade. Han är hursomhelst en ledande företrädare för synen att ett helt förnybart energisystem ligger i allas vårt intresse. Ur Lantz synvinkel är slutsatserna i studien däremot ”oseriösa” eftersom han inte delar dem.

Enligt Stanfordstudien orsakar kärnkraft ur ett livscykelperspektiv 9 – 37 gånger större koldioxidutsläpp per kilowattimme än sol och vind. Detta hänvisar exempelvis professor Thomas B Johansson och teknologie doktor Göran Bryntse till i ett inlägg i Aktuell Hållbarhet förra året.

Det finns andra studier som visar mindre skillnader i klimatpåverkan mellan kärnkraft och förnybar energi, men när Lantz hävdar att den är ”nästan försumbar” övertygar han i varje fall inte mig. Uranbrytning, anrikning, byggande och rivning, liksom slutförvaring kräver stora mängder energi och resurser.

Att alla dessa steg kommer att genomföras fossilfritt inom överskådlig tid framstår som föga troligt. Själv har jag följt kärnkraftsdebatten sedan jag på centerstämman i Luleå 1973 hörde professor Hannes Alfvén tala om ”de siamesiska tvillingarna” kärnkraft och kärnvapen.

Jag kan konstatera att kärnkraftens risker och problem – från uranbrytning till slutförvaring - finns kvar, vilket alltför många idag tyvärr blundar för. Historielösheten är utbredd även på detta område. ”Vi har inte tid med felaktiga klimatargument”, skriver Lantz och det håller jag med om. Men vi har inte heller tid med att förtränga kärnkraftens risker. Det kan visa sig fatalt.

Att förminska denna energikällas problem framstår inte som särskilt vetenskapligt. Den gröna omställningen innebär stora utmaningar, men att satsa enorma summor på nya kärnkraftsreaktorer är att gå baklänges in i framtiden. För min del ligger målsättningen om ett förnybart energisystem fast. Kärnkraft är varken grön, förnybar eller fossilfri.

Håkan Larsson
Centerpartist på Rödön

Powered by Labrador CMS